Faldforebyggelsen går som en leg i Furesø

Projekt Legende faldforebyggelse med velfærdsteknologi
Ældre, der danser rundt på interaktive fliser - sådan forebygges risikoen for fald med stor succes i Furesø Kommune. Gennem den legende træning får de ældre bedre balance, styrke og bevægelsesfrihed, og så er det også sjovt.
Hver tredje over 65 år har mindst et fald om året. Et fald kan have konsekvenser for både den enkeltes livskvalitet, helbred og for samfundet. Derfor har Furesø Kommune haft fokus på faldforebyggelse gennem de senere år. Det tværkommunale projekt Legende faldforebyggelse med velfærdsteknologi, hvor ældre skal lege sig til bedre styrke og balance, er det seneste tiltag blandt mange.

Legende træning på teknologiske fliser

Projektet, der er forankret i Gentofte Kommune, startede i 2015 og er blevet til i et samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Furesø er blandt 5 kommuner, der tester en ny, danskudviklet velfærdsteknologi, som består af et flisesæt med 10 fliser og en tablet og en App, som styrer fliserne.

Den legende træning foregår på kommunens aktivitetscentre og dagtilbud for ældre. Deltagerne spiller simpelthen bevægelsesspil på de interaktive fliser. Fliserne kan lyse i forskellige farver, som styrer spillets gang og dermed deltagernes bevægelser. Deltagerne, som er borgere over 65 år med forskellige helbredsmæssige udfordringer, balanceproblemer eller usikker gang, har det sjovt, mens de træner. ”Der bliver grinet og snakket på kryds og tværs og deltagerne giver udtryk for, at de vil savne træningen, når den slutter,” siger Marianne Alm, tovholder på projektet på Aktivitets- og Forebyggelsescentret Skovgården.

Flere smider stokken

Træningen på de interaktive fliser er en stor succes i Furesø Kommune, og de første resultater viser allerede nu, at deltagerne har god effekt af træningen.
Deltagerne fortæller, at de hurtigt kunne mærke en forbedring af koncentration, reaktionsevne, balance og muskelstyrke. ”Jeg kan gå frit omkring i mit køkken nu og behøver ikke min stok længere,” siger en deltager. Træningen giver altså øget bevægelsesfrihed og selvstændighed til de ældre.

Personalet fortæller, at det i starten var lidt svært for deltagerne, når de trænede på fliserne. De fleste skulle have en hånd at støtte sig til. Efter et par gange på fliserne går træningen meget bedre. Deltagerne kan fx gå baglæns og oplever mindre svimmelhed. ”Modet hos deltagerne er vokset undervejs, og alle er efterhånden helt med på legen,” siger Susanne D. Olsen, daglig leder fra Lillevang Dagtilbud.

Fremtiden byder også på leg

Fremtiden byder med den stigende ældre befolkning på større udfordringer med fald og konsekvenserne af fald. Derfor er det vigtigt at finde nye veje til at skabe gode og sjove bevægelsesmuligheder for ældre borgere, så de kan skærpe deres balance og muskelstyrke og begrænse risikoen for fald. Furesø Kommune er hele tiden optaget af at være en omsorgsfuld og effektiv kommune med fokus på borgernes behov, så borgerne kan leve en aktivt, selvstændigt liv - hele livet. Derfor opsøger Furesø Kommune hele tiden ny viden, metoder, teknologier og hjælpemidler.


Prøv det selv

Har du også lyst til at prøve legende træning og faldforebyggelse med velfærdsteknologi, så kom forbi Aktivitetscentret Gedevasevang, Hestetangsvej 30A, 3520 Farum den 24. august kl. 10 - 14.30 på eller Farum Bytorv den 2. september kl. 13-17 til årets Sundhedsdag. Og selvom du ikke har rundet 65 år, er så også velkommen. Er du forhindret disse dage, så kan du rette henvendelse til Aktivitets- og Forebyggelsescentret Skovgården og Dagtilbud Lillevang, begge på tlf. 7235 5757, og lave en aftale.

Kontakt

Center for Social og Sundhed

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)