Borgermøde sætter skub i Sydlejren

Rigtig mange vil gerne bo i Furesø Kommune, og snart vil endnu flere familier kunne få adresse i kommunen. Kommunen inviterer til borgermøde og lokalplanhøring om udvikling af Sydlejren på Flyvestationen.

Udviklingen af Sydlejren er begyndt at tage fart: Byrådet har netop vedtaget at offentliggøre et lokalplanforslag for de første 270 boliger i Sydlejren på Flyvestationen. Freja ejendomme A/S, der ejer lejren, har fundet bygherrer til de fire første boligenklaver i det nye byområde. Samtidig muliggør lokalplanen, at Filmstationen kan fortsætte og udbygge sine aktiviteter i Sydlejren.

For at komme godt fra start afholder Furesø Kommune sammen med Ballerup Kommune et borgermøde den 14. juni i Galaksen om lokalplanerne for Sydlejren, der ligger på grænsen mellem de to kommuner. På borgermødet vil planerne blive præsenteret og debatteret.

Historiske bygninger er med

Formanden for Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, John Ingemann Allentoft (C), ser frem til en god debat i lighed med efterårets debat om Freja Ejendommes helhedsplan. Planerne blev udstillet i Galaksen, hvor mange borgere var forbi: ”Såvel borgere som bygherrer tog rigtig godt imod helhedsplanen i efteråret. De offentliggjorte planer tager sigte på at virkeliggøre helhedsplanen,” siger John Ingemann Allentoft.

Han tilføjer: ”Furesø Kommune undersøger i øjeblikket mulighederne for at genanvende én eller flere af de bevaringsværdige bygninger i Sydlejren til kultur- og fritidsformål . Bygningerne vil kunne trække historien op mellem Flyvestationens fortid og den fremtid, som mange ser for sig derude,” siger han.

Overvældende interesse

Også borgmester Ole Bondo Christensen (A) ser frem til realiseringen af helhedsplanen for Sydlejren. ”Jeg er sikker på, at det nye byområde bliver meget attraktivt. Hen over vinteren har vi fra kommunens side hjulpet forskellige grupper til at finde sammen om at starte bofællesskaber op forskellige steder i kommunen. Interessen har været stor. Det gælder ikke mindst i Sydlejren, som både har vist sig attraktiv for nye beboere, men også for de erhvervsdrivende, som opsøger den unikke beliggenhed” udtaler borgmesteren.

Fakta: Høring om Sydlejren

Høringsfristen udløber først den 11. august 2016. På grund af sommerferien er høringsperioden ekstra lang, så der er god tid til at nærlæse planerne og sende sine bemærkninger til de to kommuner. Høringssvar til Furesø Kommune kan indsendes via Digital Post til Center for By, erhverv og miljø, eller pr mail til bme@furesoe.dk

Borgermødet finder sted den 14. juni 2016 kl. 19.30 i Galaksen, Bymidten 48 i Værløse.

Alle er velkomne, og der er ingen tilmelding.

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen

Ole Bondo Christensen

Fuglsangpark 14
3520  Farum
Mobil: 7216 5200
E-mail: borgmester@furesoe.dk