Ny affaldsordning vedtaget: Din kommune bliver endnu grønnere

Affaldssortering i køkkenet
Furesø Byråd har netop vedtaget en ny affaldsordning for kommunen, som underbygger regeringens mål om at udnytte ressourcerne i danskernes affald bedre. Ordningen er tilpasset furesøborgernes høringssvar, og borgerne kan nu se frem til en endnu grønnere kommune.

I 2013 vedtog Furesø Byråd en affaldsplan, der fastsætter mål for mere genanvendelse gennem øget kildesortering af husholdningsaffaldet. Efter byrådet i går, onsdag den 1. juni, vedtog affaldsregulativet med frivillighed som et af nøgleordene, er en ny affaldsordning nu så godt som virkelighed.

Høringssvar har banet vejen for en tilpasset ordning

På baggrund af de indkomne høringssvar har det stået klart, at regulativet skulle tilpasses med flere fleksible løsninger, der imødekommer borgernes ønsker. Blandt andet er det blevet gjort tydeligt, at ordningen er frivillig, og at borgerne efter ønske og behov kan framelde sig ordningen helt eller delvist.

"Mange furesøborgere er allerede gode til at sortere og aflevere de genanvendelige dele på genbrugspladsen. Det sætter vi stor pris på. Men vi er stadig langt fra regeringens mål. Med øget kildesortering tager vi et vigtigt skridt i den rigtige retning, og vi håber, at så mange som muligt vil være med. Men samtidig lægger vi vægt på frivillighed. De enkelte husstande kan derfor selv vælge, hvor mange fraktioner de vil sortere affaldet i og dermed hvor mange spande, de vil have stående," siger Lene Munch-Petersen (A) næstformand for Miljø-, Plan- og Teknikudvalget og fortsætter:

"Med ordningen får husejerne mulighed for en højere service, når de kan aflevere deres genanvendelige materialer lige uden for hoveddøren i stedet for at køre på genbrugsstationen. Der er dog fortsat mulighed for at bruge genbrugsstationen og affaldskuber lokalt," uddyber Lene Munch-Petersen.

Derudover lægger Furesø Kommune i regulativet vægt på, at borgerne kan dele affaldsbeholdere til de tørre affaldsfraktioner (mad- og restaffald undtaget) med naboer. Ligesom det er blevet præciseret, at borgerne efter behov kan benytte en mindre eller større todelt beholder end standard beholderen på 240 liter.

Villaejerne skyder ordningen i gang

Den nye ordning omfatter i første omgang kun villaejere. Senere på året tager byrådet stilling til, hvordan ordningen skal tilpasses rækkehuse og tæt/lav bebyggelse samt etageboliger.

"Den proces vil ske i tæt dialog med grundejerforeninger, boligselskaber ejendomsejerne, så vi sikrer gode løsninger og en klar kommunikation," forsikrer Lene Munch-Petersen.

Furesø kan blive bedre

Den nye affaldsordning er en opfølgning på regeringens krav om, at kommunerne som minimum skal genanvende 50 pct. af borgernes husholdningsaffald inden 2022. Jo mere affald, der genanvendes, desto mindre brændes der af, og det gavner både miljøet og CO2-regnskabet.

I dag ligger genanvendelsesgraden for affald i Furesø på ca. 33 pct., mens den for andre kommuner, som allerede har indført øget kildesortering, ligger væsentligt højere. Når den nye affaldsordning er fuldt indført, forventes genanvendelsesgraden i Furesø at kunne nå regeringens mål på de 50 pct.

Fakta

De berørte borgere bliver informeret nærmere om ordningens endelige udformning. Ordningen er frivillig, og du kan afmelde én, to eller alle tre beholdere. Der er tre frister for afmelding:

  • Villaejere i Værløse by (levering i juni) skal melde fra senest den 9. juni.
  • Villaejere i Kirke Værløse, Laanshøj, Jonstrup, Hareskov By m.m. (levering i august) skal melde fra senest den 17. juli.
  • Villaejere i Farum (levering i september) skal melde fra senest den 14. august.

Er du villaejer, og har du ikke afmeldt én eller flere beholdere inden for fristerne, får du alle tre beholdere leveret. Du kan melde fra løbende. Så henter vi beholderen/beholderne hurtigst muligt.

Fortryder du senere, kan du melde beholdere igen.

Læs mere og se en oversigt over levering af beholdere på www.furesoe.dk/affald

Informationsmøder om affaldsordningen

I juni afholder Furesø Kommune tre informationsmøder om affaldsordningen for alle interesserede:

  • 6. juni, kl 19-21 på Syvstjerneskolen (Festsalen), Skovløbervangen 1 i Værløse
  • 8. juni, kl. 19-21 på syvstjerneskolen (Festsalen), Skovløbervangen 1 i Værløse
  • 9. juni, kl. 19-21 på Rådhuset (Kantinen, 3. sal), Hørmarken 2 i Farum

Kontakt

Affald

Har du spørgsmål om affald?

Ring til Vestforbrændings kundeservice
tlf.nr. 70 25 70 60
Mandag - torsdag kl. 7 - 15.30
Fredag kl. 7 - 15

eller skriv til Vestforbrænding via dette link.

www.vestfor.dk

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen