Erhvervsuddannelser retter blikket mod Furesø

Billede af erhvervsskoleaktører samlet om ny aftale
Furesø Kommune, Furesø Erhvervsforening og Furesø Industriforening gav deres fulde opbakning, da fire erhvervsskoler fremlagde deres planer for nye erhvervsuddannelser i Furesø. Erhvervsforeningens formand, Mikael Boutrup var desværre forhindret ved fotograferingen.
Fire erhvervsskoler samarbejder nu med kommunen og det lokale erhvervsliv om at lægge billet ind på at etablere et fælles erhvervsuddannelsestilbud i Furesø Kommune.
Furesø skal have erhvervsuddannelser og meget gerne et campusmiljø, der skal sikre, at flere unge kommer i gang med en ungdomsuddannelse tæt på deres bopæl. Det har været ønsket hos borgere, kommune og det lokale erhvervsliv længe.
Nu har ønsket fået et ordentligt pust medvind, efter at direktørerne fra de fire erhvervsskoler TEC (Technical Education Copenhagen), København Nord, Erhvervsskolen Nordsjælland og SOPU København og Nordsjælland bakker op om visionen. Med opbakning fra Furesø Kommune, Marie Kruse Skole, Furesø Erhvervsforening og Furesø Industriforening er skolerne på vej til at aflevere en fælles ansøgning til Undervisningsministeriet om et etablere et erhvervsuddannelsestilbud i Furesø.

Med ansøgningen ønsker skolerne i fællesskab at etablere et erhvervsuddannelsestilbud centreret omkring erhvervsuddannelsernes Grundforløb 1 og et 10. klasse-samarbejde som et første skridt mod et egentligt campus-miljø. Formålet er, at flere af Furesøs unge vælger en erhvervsuddannelse direkte efter folkeskolen, samt at give de unge et bedre grundlag for deres uddannelsesvalg gennem introduktion til erhvervsuddannelsernes forskellige karriereveje.

”Der er et behov for at udvikle gode og relevante uddannelsestilbud i denne del af regionen. Visionen har vi arbejdet med nogle år i kommunen i et samarbejde med erhvervslivet, og nu kommer erhvervsskolerne med deres støtte. Afstand betyder desværre alt for meget for, om nogle af vores unge kommer ordentligt i gang med en uddannelse, og dermed også for deres muligheder for at komme ind på arbejdsmarkedet”, siger Furesøs borgmester, Ole Bondo Christensen.

Fokus på de erhvervsrettede uddannelser

Der er i dag en andel af unge i kommunen, der ikke får startet eller gennemført en ungdomsuddannelse, og nogle af dem ender uden for arbejdsmarkedet. Flere undersøgelser viser, at afstand og transporttid betyder meget for både valg af- og fastholdelse i uddannelse, og derfor er det for Furesø Kommune vigtigt fremadrettet at kunne tilbyde de unge en ungdomsuddannelse i kommunen.

I dag tager få unge - både på landsplan, men også i Furesø - en erhvervsuddannelse, hvilket både nu og fremadrettet gør det svært for virksomheder at finde faglært og kvalificeret arbejdskraft.

Furesø Erhvervsforening og Furesø Industriforening hilser initiativet velkommen, og bakker med en fælles støtteerklæring op om projektet.
”Det er bestemt i Erhvervs- og Industriforeningernes interesse, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse. Vi kan se, at flere af virksomhederne i Furesø kommer til at mangle veluddannet arbejdskraft fremover. Transporttid er en vigtig faktor, når unge vælger uddannelse eller desværre vælger uddannelse fra.”

Ungdomsuddannelsesmiljø skal spire

I overensstemmelse med anbefalinger fra bl.a. Region Hovedstaden er målet en samlokalisering af flere uddannelsesinstitutioner og aktører, herunder erhvervsskolernes Grundforløb 1, 10. klasse og Ungdomsskolen. Dette vil kunne bidrage til et attraktivt og inspirerende ungdomsuddannelses- og læringsmiljø, hvor forskellige fagligheder og køn kan mødes, og hvor der kan samarbejdes tæt på tværs af de forskellige institutioner.

Et bredt samarbejde om initiativet

Samarbejdet om etablering af erhvervsuddannelsesforløb i Furesø har karakter af et tæt samspil med flere af de store udbydere af erhvervsuddannelser i Region Hovedstaden. Dette sikrer blandt andet muligheden for at kunne udbyde nye EUX-grundforløbs-kombinationer, som introducerer til de forskellige erhvervsuddannelser.

Vi håber, at vi i samarbejde med Furesø Kommune og de øvrige erhvervsskoler, der rummer flere forskellige fagprofiler, kan etablere et erhvervsuddannelsestilbud i Furesø, som vil vække de unges interesse for de mange spændende og innovative uddannelser, erhvervsskolerne udbyder”, siger Lone Hansen, direktør i TEC om aftalen.

Marie Kruses Skole og Gymnasium ser det også som en fordel at samarbejde om og med flere ungdomsuddannelser i kommunen.
”Det er skolens opfattelse, at et tæt samarbejde mellem forskellige ungdomsuddannelser, kommunen og det lokale erhvervsliv, skaber de bedste betingelser for at udvikle et stærkt og attraktivt uddannelses- og ungemiljø i kommunen”, siger Marie Kruse Skoles rektor Carsten Gade.

FAKTA

Første skridt i samarbejdet mellem Furesø Kommune og de fire erhvervsskoler er at udarbejde en ansøgning om at etablere de introducerende Grundforløb 1 i Furesø til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings. Til september kommer Ministeriet med en afgørelse, og hvis ansøgningen som forventet godkendes, vil erhvervsskolerne udbyde erhvervsuddannelsestilbud i Farum fra august 2017.

Kontakt

Center for Dagtilbud og Skole

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Borgmesterkontoret

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4001
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Ole Bondo Christensen

Fuglsangpark 14
3520  Farum
Mobil: 7216 5200
E-mail: borgmester@furesoe.dk