Stor opbakning til helhedsplan for Farum Hovedgade

Foto 1 - Borgermøde Farum Hovedgade den 8. februar, ca. 75 borgere var mødt op i Stien for at høre nærmere om byrådets forslag til forbedring og forskønnelse af hovedgaden.
En trafiksikker gade, der er rar at færdes i og med gode rammer for borgere og erhvervsdrivende. Det var fokus på borgermødet om Farum Hovedgade mandag den 8. februar, hvor 75 borgere var mødt op for at drøfte hovedgadens fremtid.

De ca. 75 borgere var mødt op i Stien for at høre nærmere om byrådets forslag til forbedring og forskønnelse af hovedgaden.

"Farum Hovedgade skal være fremkommelig og tryg for alle trafikanter, og der skal være bedre plads til cykler. Der skal være handel og gerne små nichebutikker. Der skal være grønne åndehuller og steder at mødes over en kop kaffe. Hovedgadens kulturhistoriske værdier skal bevares, og vi skal passe på de gamle, bevaringsværdige huse. Og så skal der i hele gaderummet udgøres en smuk helhed.. Det skal de kommende renoveringsarbejder i gaden tage sigte på," siger borgmester Ole Bondo Christensen (A).

Den holdning var der bred opbakning til blandt de fremmødte borgere, og mange udtrykte glæde over, at renoveringen af hovedgaden er lige om hjørnet. Specielt understregede flere borgere, at det er på høje tid, at der gøres noget ved trafiksikkerheden i hovedgaden. Borgerne har været en aktiv del af processen helt fra begyndelsen, og på mødet var interessen og spørgelysten stor. Med sig fra mødet fik kommunen mange konstruktive synspunkter, forslag og gode råd til den videre proces.

Foto 2 - Borgermøde Farum Hovedgade

75 spørgelystne borgere var mødt op for at høre mere om helhedsplanen for Farum Hovedgade

Forslag til forbedring og forskønnelse i høring

Borgermødet tog afsæt i forslaget til strategien ’Arkitektur og Byrum - Farum Hovedgade’ og forslaget til ’Helhedsplan for Farum Hovedgade’, som byrådet har sendt i offentlig høring til og med den 28. februar.

Strategien fastlægger principper for den karakter, som hovedgaden og de tilstødende ejendomme skal have i fremtiden, mens helhedsplanen udmønter strategien i den konkrete udformning af selve gaden, torve og parker. Strategien og helhedsplanen ligger i tråd med den overordnede arkitektur- og byrumsstrategi for hele kommunen, som byrådet vedtog i juni sidste år.

Stort arbejde bag forslagene

Forslagene bygger på et grundigt forarbejde. Trafikforholdene og bevaringsværdier i gaden er blevet kortlagt, og kommunens borgere har som optakt til udarbejdelsen af forslagene bidraget med synspunkter og forslag til forbedringer af trafikforholdene og bymiljøet i gaden. Parallelt med udarbejdelsen af forslagene har kommunen desuden afholdt en række dialogmøder med en mindre borgergruppe, som har bidraget yderligere med lokalkendskab samt forslag og kommentarer til udkast til strategien og helhedsplanen.

”Helheden ligger i detaljen”

Renoveringen af hovedgaden fra Williams Plads til Lillevangsvej samt af pladsen ved Danske Bank vil finde sted i 2016 og 2017. Men først skal detailprojekt udarbejdes.

"Helheden ligger i detaljen, og det er vigtigt at forene identitet, kvalitet og funktion. Også i detailplanlægningen. Samtidig skal vi sikre, at vi generer de handlende og borgerne i Farum Hovedgade mindst muligt, når vi går i gang med anlægsarbejdet. Derfor må vi have dialoggruppen på banen igen, når der ligger et udkast til detailplan, så vi sikrer, at de helt lokale behov fortsat kommer med i betragtning," siger formanden for Miljø-, Plan og Teknikudvalget, John Ingemann Allentoft (C).

Fakta

Forslag til ’Arkitektur og Byrum - Farum Hovedgade’ og forslag til ’Helhedsplan for Farum Hovedgade’ kan ses på kommunens hjemmeside www.furesoe.dk/farumhovedgade

 

Kontakt

Ole Bondo Christensen

Fuglsangpark 14
3520  Farum
Mobil: 7216 5200
E-mail: borgmester@furesoe.dk