Aftale på plads: Lære- og praktikpladser til Furesøs unge

En stor milepæl blev nået, da Furesø Kommune, erhvervsforeningerne og erhvervsskolerne tirsdag indgik partnerskabsaftale om flere lære- og praktikpladser til Furesøs unge.

I august 2017 åbner dørene for Campus Furesø. Her kan Furesøs unge vælge en erhvervsrettet 10. klasse, der rummer et grundforløb inden for det tekniske, merkantile eller social- og sundhedsfaglige område. ”En god faglig uddannelse kræver gode lære- og praktikpladser. I Furesø vil vi gerne samarbejde om at finde lærepladser så de unge kan få et godt og lærerigt praktikophold på nogle af kommunens mange spændende virksomheder. Derfor har vi lavet en partnerskabsaftale mellem kommune, erhvervsskoler og erhvervsliv, der skal bidrage til, at unge furesøborgere får en lokal lære- og praktikplads i forbindelse med deres erhvervsuddannelse”, fortæller en tilfreds Ole Bondo Christensen (A), borgmester i Furesø. 

Med aftalen forpligter parterne sig til at skabe lære- og praktikpladser og uddannelsesaftaler til elever på Furesø Erhvervsuddannelser.. Bag aftalen står Furesø Kommune, TEC (Technical Education Copenhagen), Knord, Erhvervsskolen Nordsjælland, SOPU (Sundhed, omsorg og pædagogik), UU Sjælsø, Furesø Erhvervsforening og Furesø Industri.

Kommunens erhvervsforeninger lægger stor vægt på samarbejdet. ”Furesø har mange virksomheder, der efterspørger kvalificerede unge. Vi forpligter os gennem aftalen til at samarbejde om gode lokale praktik- og lærepladser. Jeg er helt sikker på, at virksomhederne vil gå positivt ind i dette arbejde og skabe nogle rigtig gode uddannelsesmuligheder for vores unge. Det er godt for de unge, men jo også en investering i virksomhedernes fremtid”, siger Solveig Bisgaard, formand for Furesø Industri. 

Mikael Boutrup, formand for Furesø Erhvervsforening fremhæver Lille Værløse Skoles samarbejde med KolleKolle i oktober: ”Skal vi skabe interesse for vores brancher, så er vi også nødt til at åbne vores døre og deltage i undervisningen – uanset om det er 6. klasser, der har undervisningsforløb i og med virksomheden eller som nu, hvor det handler om at skabe flere lære- og praktikpladser. Vi har alle et ansvar for at sikre kvalificeret arbejdskraft i fremtiden”. 

”Som erhvervsskoler synes vi, det er vigtigt, at erhvervslivet og erhvervsuddannelserne går hånd i hånd. Det er vigtigt for os at sikre, at de unge i Furesø Kommune kan fortsætte deres uddannelse med et praktikforløb, og at vi samtidig bidrager til at styrke det lokale erhvervsliv i Furesø Kommune. Derfor er det naturligt for os at være en del af denne partnerskabsaftale”, siger direktør for Knord, René van Laer.

UU-Sjælsø varetager uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning for elever i 7. – 9. klasse, 10. klasserne samt unge, til de er fyldt 25 år. Selvom vejledningen går på tværs, så de unge får indsigt i hele uddannelsessystemet, deltager UU Sjælsø også i partnerskabsaftalen. ”Det er vores opgave at vejlede de unge, og med over 100 erhvervsuddannelser kan det i dén grad være en vanskelig opgave. Med samarbejdet får vi større viden om uddannelserne og kan løfte vores del af opgaven med at sikre fremtidig faglært arbejdskraft gennem en tidlig indsats for at øge kendskabet til erhvervsuddannelserne hos folkeskoleelever og deres forældre”, siger Benny Olsen, leder af UU Sjælsø.

”Det her partnerskab består af en lang række stærke kræfter, og vi skaber nu et fælles forum for udviklingen af nye initiativer og arbejdsgange. Det er helt afgørende også set i lyset af de store reformer på folkeskole-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesområdet, og jeg glæder mig over, at Furesøs unge nu kan se frem til flere lære- og praktikpladser”, slutter Ole Bondo Christensen. 

Parterne mødes to gange årligt – første gang ved studiestart i august 2017, hvor der bliver lavet en aktivitetsplan med udgangspunkt i en række initiativer: 

  • Eleverne på Furesø Erhvervsuddannelser udfylder en elevprofil. Erhvervsskolerne har ansvaret for at formidle elevprofilerne til Furesø Kommune, Furesø Erhvervsforening og Furesø Industri. Disse tre parter videreformidler til virksomhederne i Furesø Kommune med opfordring til at tage praktikanter og lærlinge. 
  • Virksomhederne i kommunen opfordres til at deltage i fælles arrangementer på erhvervsskolerne, hvor fx det lokale erhvervsliv, UU Sjælsø, folkeskolelærere og de unge deltager.
  • Ved udbud af bygge- og anlægsopgaver formidles kontakt til erhvervsskolerne, jobcenteret og UU Sjælsø, når en virksomhed vinder udbud, hvor en eller flere erhvervsfaglige uddannelser er relevante. Erhvervsskolernes praktikcentre og jobcenteret kontakter herefter virksomheden med henblik på etablering af jobs og lære- og praktikpladser. 
 


Kontakt

Center for Dagtilbud og Skole

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Relevante links