Fremtidens kompetencer fødes i Furesø

Digital dannelse og innovation skal ind med modermælken i Furesø. Det er nemlig vigtigt, at alle børn bliver klædt på til den digitale fremtid og et ganske anderledes arbejdsmarked, end vi kender det i dag. Derfor skal alle furesøbørn fra 0 til 18 år i uge 50 innovere, kode og lege med it.

Den digitale verden har fart på. Derfor peger flere eksperter på behovet for at udvikle nye måder at arbejde med it og innovation i børnehøjde, så vi i højere grad understøtter fremtiden og i mindre grad det samfund, vi kender i dag. ”De børn, hvis læring og kompetencer, vi har ansvaret for i Furesø, bliver voksne i en helt anden og mere digital verden, end den vi oplever nu. Mange af dem skal i fremtiden besidde jobs, som endnu ikke eksisterer. Og det er vores opgave at klæde dem på til den fremtid,” forklarer Henrik Poulsen, formand for Børne- og Skoleudvalget i Furesø Kommune og fortsætter:

”Hvis ikke alle børn får berøring med det digitale område, bliver det ikke kun n teknologisk men også en demokratisk udfordring, For at løse den, skal vi sætte ind tidligt på tværs af børne- og ungeområdet. Både i forhold til uddannelse, men også fordi digital forståelse bliver nødvendigt i forhold til et dannelsesperspektiv og det at være menneske. Jeg glæder mig til at følge med i uge 50, når Furesøs børn og unge folder deres digitale talenter ud.”

Ny tradition: En uge med masser af kodning

For at bakke op om den indsats starter Furesø Kommune en tradition op i uge 50, som skal skabe øget fokus på digital forståelse blandt børn og unge. Med afsæt i det verdensomspændende fænomen Week of code får alle furesøbørn fra 0 til 18 år mulighed for at lege med digitale medier, programmering og kodning. Det er samtidig en uge, som skal gøre pædagoger og lærere på tværs af dagtilbud og skole klogere på, hvordan de kan supplere deres arbejde med nye digitale redskaber og tilgange i forbindelse med børns læring og (ud)dannelse.

Fra passive forbrugere til producenter

Furesøs deltagelse i Week of code er igangsat af kommunens it-pædagogiske konsulenter, Nikolaj Bührmann og Tobias Smith – konsulenter på henholdsvis dagtilbudsområdet og skoleområdet. Allerede før Week of code er skudt i gang har de to fået positiv feedback fra såvel børn og unge, som forældre, medarbejdere og ledere. Og det er de glade for. Det er nemlig vigtigt for dem, at indsatsen bygger på medejerskab.

”Målet er, at børn og unge ikke kun skal opleve sig selv som passive forbrugere af digitale medier, men at de bliver aktive medskabere og innovatører. Dette projekt handler ikke om skabe flere fremtidige programmører, som mestrer teknologierne. Det handler om, at alle børn skal trænes i og forstå fremtidens kompetencer,” siger Tobias Smith, og Nikolaj Bührmann supplerer:

"Det er spændende at arbejde med sådan et projekt som fagperson. Især udfordringen med at bringe temaerne ned i et 0-6 års perspektiv har været givende. Jeg håber, det skærper børnenes  nysgerrighed på det digitale univers.”

Lovende fremtidsperspektiver

I år er fokus på at få engageret alle børn og unge på 0-18 års området samt at dele erfaringer på tværs af dagtilbud og skole. Men Per Udesen, Centerchef for Dagtilbud og Skole i Furesø Kommune, ser store potentialer: ”Det bliver spændende at følge, hvordan der forhåbentlig vokser nye faglige metoder ud af denne uge, som vil blive integreret i hverdagens praksis”. Per Udesen forventer, at Week of code 2016 kun er startskuddet for Furesø Kommunes indsats med IT og innovation på tværs af dagtilbud og skoler.

Følg med på Facebook og mød op i uge 50

Følg med i facebookbegivenheden ’Week Of Code 2016 - Furesø Kommune’ hvor der også ligger en lille lokalt produceret film om projektet. Pressen er velkommen til at se resultaterne af ugen fredag d. 16. december kl. 10-11.30. i Børnehuset Birkedal, Kollekollevej 75, 3500 Værløse.

Fakta om Week of code

Week of code er en årlig begivenhed verden over, som får flere og flere til at se potentialet i selv at kunne programmere, selv at kunne skabe sin (digitale) virkelighed og at dele den med andre.Kontakt

Center for Dagtilbud og Skole

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)