Drømmen om en ny by bliver til virkelighed

Ambitionerne har været tårnhøje, interessen fra borgerne overvældende og planlægningsarbejdet omfangsrigt. Fra den 30. november har Sydlejren fået status af byzone – det giver Furesø en ny, grøn bydel med 430 nye boliger, kreative erhverv og rekreative arealer.

Borgermøder, åbent hus på Sydlejren, konferencer, masterplaner, høringer etc. En lang planlægningsproces nærmer sig nu sin foreløbige afslutning.

”Visionen om, at Furesø skal være en attraktiv bosætningskommune med flere boliger med høj kvalitet, har været det afgørende omdrejningspunkt i arbejdet med udviklingen af dette område” siger formand for Miljø-, Plan- og Teknikudvalget John Ingemann Allentoft (C). Han glæder sig over ”at der er meget bred opbakning i byrådet om at værne om den smukke natur og at sikre en trafiksikker sammenkobling med Jonstrup og resten af Furesø Kommune”.

Svanemærkede rækkehuse

Furesø Byråd vedtog onsdag aften den nye lokalplan for Sydlejren - Lokalplan 121. Dermed er vejen banet for udviklingen af en ny grøn bydel med i første omgang op til 270 nye såkaldte tæt-lave og etageboliger fordelt på fire boligbebyggelser i områdets vestlige del. Området skal rumme mindst 40 almene boliger, og Sydlejrens første boligbebyggelser opføres som Svanemærkede rækkehuse.

Med den nye lokalplan for området kan en række bevaringsværdige militære bygninger genbruges til nye civile formål som fx kultur- og fritidsaktiviteter, fælleshuse for områdets nye beboere, cykelværksteder mv. Både grundejere, bygherrer, naturforeninger, borgere og interesseorganisationer har bidraget til Furesø Kommunes planlægningsproces. Lokalplanen var i høring hen over sommeren 2016 – i alt kom der 15 høringssvar fra borgere, foreninger og virksomheder.

”Hos Freja ejendomme er vi overbeviste om, at Sydlejren bliver et meget spændende byområde med en blanding af kreative erhverv og unikke boligområder. Der har både fra professionelle bygherrer og private bofællesskaber været stor interesse for områdets særlige blanding af natur og kultur. Vi håber, at mange nye tilflyttere vil få glæde af de fantastiske herlighedsværdier i området!” udtaler direktør Karen Mosbech fra Freja Ejendomme A/S.

Stor interesse

”Det er dejligt så mange borgere og foreninger mv. involverer sig og tager del i arbejdet med at udvikle kommunen” siger borgmester Ole Bondo Christensen (A), der også retter en tak til Freja Ejendomme A/S for stor lydhørhed overfor Furesø Kommunes ønsker. Han ser frem til realiseringen af helhedsplanen for området: ”Jeg er sikker på, at det nye byområde bliver meget attraktivt.
Interessen for Sydlejren har været overvældende stor, og området har vist sig attraktivt både for nye beboere, men også for erhvervsdrivende, som opsøger den unikke beliggenhed” udtaler borgmesteren. Lokalplanen gør det blandt andet muligt for Filmstationen at fortsætte og udvikle sig med flere kreative erhverv.

Lokalplan 121 er den første af flere lokalplaner for Sydlejren. Til foråret sætter kommunen arbejdet i gang med en detaljeret planlægning for områdets østlige del, hvor bl.a. flere bofællesskaber vil etablere sig.

Fakta om planlægningsprocessen

Sydlejren har i en årrække indgået i Furesø Kommunes kommuneplaner som et nyt byområde, men først med Freja Ejendomme A/S’ overtagelse af denne del af forsvarets tidligere Flyvestation Værløse var der basis for en mere detaljeret planlægning.

Freja Ejendomme A/S’ forslag til helhedsplan for Sydlejren var genstand for en offentlig debat i efteråret 2015, hvor mange interesserede borgere deltog i debatarrangementer, workshop og vandreture mv. Byrådet besluttede i december 2015, at helhedsplanen med visse justeringer skulle danne grundlag for en lokalplan for Sydlejrens omdannelse til et nyt grønt byområde med op til 430 nye boliger og plads til kultur- og fritidsaktiviteter samt rekreative arealer.Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen

Relevante links