De unge glæder sig til Campus Furesø

Torsdag den 8. december mødtes repræsentanter fra Furesø Ungeråd og Furesø Fælleselevråd til workshop om de nye erhvervsuddannelser i Furesø.

De unge drøftede ivrigt, hvordan man bedst muligt kommer ud med budskabet om det nye tilbud til kommunens 9. klasser, og hvad et godt studiemiljø bør indeholde. De lagde vægt på, at det er vigtigt med rum i rummene – der skal være hyggekroge og små øer, plads til læsegrupper, men der skal også være lækkert indrettet, så man får lyst til at mødes og blive der også efter timerne.

Oliver og Jacob elevrådsrepræsentanter fra Solvangskolen, Kurt Lykken – leder af Furesø Ungdomsskole, Muhammed Bektas – formand for Furesø Ungeråd, Anders elevrådsrepræsentant fra Hareskov Skole og Freja formand for Furesø Fælleselevråd Hareskov Skole.

De unge så meget positivt på, at eleverne i både Egeskolens og erhvervsskolernes klasser ikke bare får fælles undervisning i dansk, matematik og samfundsfag, men at der også bliver fester, rejser og projekter på tværs. På dagsordenen var også oplæg til et navn for det nye tilbud. Blandt de unge var der fuld opbakning til ’Campus Furesø’: ”Det rummer det hele – uddannelser og et fedt studiemiljø – og så kan det favne alting, også hvis der kommer flere uddannelser til”.

På Furesø Ungeråds facebookside skriver rådet: ”Det er super spændende, at kommunen vil investere i de unges fremtid og skabe et lækkert studiemiljø for de unge”. Her ligger også en selfie taget af Ungerådets formand Muhammed Bektas.

I august 2017 åbner dørene for første gang til Campus Furesø

Her etablerer Furesø Kommune i samarbejde med de 4 erhvervsskoler - TEC, Knord, SOPU og Esnord, et helt nyt ungdomsuddannelsestilbud for Furesøs unge – og for alle de unge i vores nabokommuner, som har lyst til at være en del af et stærkt ungemiljø, samtidig med at de får en solid start på en uddannelse.

Tilmelding senest 1. marts

Tilmelding til 10. klasse og de nye ungdomsuddannelser i Farum sker på optagelse.dk.

Læs mere på www.furesoe.dk/ungdomsuddannelserKontakt

Center for Dagtilbud og Skole

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Relevante links