Et skridt nærmere et ungdomsuddannelsestilbud i Furesø

Klasselokale
Etableringen af erhvervsskoler i Farum vil åbne for flere muligheder omkring 10. klasse, som kan give de unge et bedre kendskab til de forskellige uddannelsesretninger og dermed et bedre grundlag for at vælge den rette ungdoms- og erhvervsuddannelse.
“Et 10. klasses tilbud i tæt samarbejde med erhvervsskolerne – som et supplement til kommunens nuværende 10. klasses tilbud – er en oplagt mulighed, som vi i børne- og skoleudvalget nu vil arbejde videre med. Alle kommuner har fra 1. august 2015 været forpligtet til at tilbyde en 10. klasse, der er rettet mod erhvervsuddannelserne ved siden af det almindelige 10. klassetilbud. Og meget tyder på, at vi vil kunne trække elever til begge dele her i kommunen”.

Det siger Furesøs børne- og skoleudvalgsformand Henrik Poulsen (S). Udvalget tager nu fat på at få de nye muligheder for 10. klasser med erhvervsrettede forløb til at indgå i et konstruktivt samarbejde med de mange kvaliteter, der er ved 10. klassecenteret Egeskolens nuværende profil.

Brobygning til uddannelser

Ansøgningen fra de fire erhvervsskoler omfatter muligheden for, at erhvervsskolerne sammen kan udbyde to forskellige Grundforløb 1, som er de obligatoriske introduktionsforløb til erhvervsuddannelserne for elever, der kommer direkte fra 9. eller 10. klasse. Herudover vil erhvervsskolerne gerne udbyde 20/20-ordningen, som er en kombineret 10. klasse og 1. del af erhvervsuddannelsernes grundforløb, hvor det er en betingelse, at eleverne afslutter begge dele fuldt ud. Dertil kommer så et ønske om at kunne udbyde Eud10, der er en 10. klasse målrettet de elever, der er motiveret for en erhvervsuddannelse, men ikke opfylder adgangsforudsætningerne, eller er usikre på, om en erhvervsuddannelse er det rette valg. En EUD10 indeholder, foruden et obligatorisk 10. klasses-forløb, også 6 ugers brobygning til erhvervsuddannelser.

“Ved at se på, hvordan vi dimensionerer vores 10. klasses-tilbud, vil vi kunne imødekomme et generelt ønske om, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse. Samtidig er det også for erhvervsskolerne vigtigt, at et 10. klasses tilbud bliver tænkt med ind i lokaliseringen af erhvervsuddannelserne, for at vi på den måde kan skabe et bæredygtigt og stærkt fagligt og socialt ungemiljø”, siger Henrik Poulsen, der ser et supplerende tilbud som en styrke.

“Et samarbejde med erhvervsskolerne vil kunne bidrage til bedre støtte og vejledning til de elever, som er i tvivl om, hvilken ungdomsuddannelse, der er den rigtige for dem, og derved forhåbentlig mindske frafald fra ungdomsuddannelserne og dobbeltuddannelse”, understreger han.


God placering er vigtig

Erhvervsskolerne har fået fremvist lokaler på Bybækskolen, og der er generel enighed om, at den nedlagte skole vil kunne danne rigtig gode rammer for erhvervsskolernes undervisning, ikke mindst i lyset af, at lokaliseringen i Farum er tæt på offentlig transport.

Furesø Kommune har samarbejdet med erhvervsskolerne omkring ansøgningen til ministeriet med udgangspunkt i beslutning fra Børne- og Skoleudvalget i februar 2016 om, at den nuværende profil på Egeskolen bevares. Børne- og Skoleudvalget vil fremadrettet træffe beslutning om, hvorledes det obligatoriske 10. klassetilbud i erhvervsskolen skal dimensioneres.

 

FAKTA: Erhvervsuddannelser i Furesø
Erhvervsskolerne Technical Education Copenhagen (TEC), SOPU Hillerød og København, Erhvervsskolen Nordsjælland og København Nord (K Nord) sendte - med TEC og K Nord som hovedansøgere - i starten af marts en ansøgning til Ministeriet for Børn, Uddannelse og Ligestilling i forbindelse med den nationale udbudsrunde for erhvervsuddannelser.

En forventet godkendelse fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling falder i september 2016, og erhvervsskolerne vil kunne tilbyde undervisning fra august 2017.


Kontaktoplysninger:
Formand for Børne- og Skoleudvalget Henrik Poulsen, tlf. 7216 5008
Velfærdsdirektør Niels Milo Poulsen, tlf. 7216 4370Kontakt

Center for Dagtilbud og Skole

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Relevante links