Ekstra midler bevilget til skoleområdet i 2016

Barn læser bog
Skoleområdet er det eneste område i Furesø Kommune, som i 2016 har fået tilført ekstra midler til sit budget. Helt præcist ekstra 5,3 millioner kroner udover det budget for 2016, som Byrådet vedtog.

Skole og FFO - Hvad er fakta

Mange tal og holdninger har været bragt i spil de seneste dage, men nu slår Velfærdsdirektør i Furesø Kommune, Niels Milo Poulsen fast, at der i 2016 ikke er skåret i budgettet men derimod tilført ekstra midler.

”Som kommune bliver vi nødt til at handle, når vi oplever et pres på udgifterne til for eksempel specialundervisning. Et pres som alle kommuner er udsat for i disse år. Derfor er der nået til enighed om at tilføre ekstra 5,3 millioner kroner til skolerne for at løse denne opgave. Samtidig er der sket nogle omfordelinger.”

Furesø ligger over andre kommuner i nøgletal

Der er heller ikke belæg for, at skolerne og fritidsordningerne i Furesø Kommune de senere år har oplevet markant dårligere økonomiske vilkår. Tværtimod. Hvis man ser på nøgletallene på området, så ligger Furesø over de kommuner, som man normalt sammenligner med.

”Det er simpelthen ikke rigtigt, hvis nogen får det indtryk, at skolerne i Furesø skal spare op mod 10 pct. og generelt er på en farlig sparekurs. Et enigt Børne- og Skoleudvalg har i marts tilført skolerne ekstramidler. Samtidig har vi nogle medarbejdere og ledere, der løfter opgaven i flok, og som holder et højt fagligt niveau for vores elever. Det tillæg til den Fælles Forståelse, som parterne netop har indgået, betyder, at vi får ekstra meget ud af de ressourcer, vi har på skoleområdet blandt andet ved at hæve den gennemsnitlige undervisningstid, reducere administrative opgaver og sikre et bedre samspil mellem pædagoger og lærere. I Furesø står vi sammen om at løse opgaverne. Det er jeg glad for.”

Fagligheden i top i Furesø

Hvad angår elevernes læring og trivsel viser de seneste kvalitetsrapporter, at folkeskolerne i Furesø Kommune klarer sig rigtig flot og klart matcher de kommuner, man normalt sammenligner sig med.

”Vi skal være stolte af folkeskolen i Furesø. Den er velfungerende og vi har et godt samarbejde om at gøre den endnu bedre. De udfordringer vi står med, kan vi godt håndtere, og de er på mange måder mindre end dem, man står med i andre kommuner”, slutter velfærdsdirektøren.

Yderligere oplysninger
Niels Milo Poulsen, Velfærdsdirektør i Furesø Kommune, nmp@furesoe.dk, 7216 4370

Kontakt

Furesø Kommune

Tlf.: 7235 4000
Mandag-fredag kl. 10-14
Torsdag dog kl. 10-17

Akut - kontakt uden for åbningstid

Borgerservice åbningstider

Find Furesø Kommune på instagram  Følg Furesø Kommune på facebook  Følg Furesø Kommune på LinkedIn

Furesø Kommunes EAN-numre 
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190