Stor opbakning til bofællesskabsmøde

180 deltagere til bofællesskabsmøde
Over 180 deltog i første møde om bofællesskaber
Furesø Kommunes opstartsmøde om nye bofællesskaber blev et tilløbsstykke med både lokale og tilrejsende. Mere end 180 interesserede mødte op. Næste step er en workshop 30. november, hvor det stadig er muligt at koble sig på projektet.

For nylig rundede indbyggertallet i Furesø Kommune 40.000, og meget tyder på, at det tal kun vil stige yderligere de kommende år. Mandag den 9. november var interesserede og potentielle deltagere mødt op i Farum Kulturhus for at høre om mulighederne for at etablere bofællesskaber som del af kommunens planlagte eller igangværende byudviklingsprojekter. Arrangementet var oprindeligt planlagt til caféen i Galaksen, Værløse, men grundet den store interesse måtte det flyttes til større lokaler i Farum Kulturhus. Og det viste sig at være berettiget, for mere end 180 interesserede mødte op.

Borgmester Ole Bondo Christensen åbnede mødet, hvorefter by- og kulturdirektør Niels Thygesen fortalte om Furesø Kommunes mange attraktive byggemuligheder med plads til bofællesskaber. Det gælder ikke mindst Sydlejren på Flyvestation Værløse, der er under udvikling som en ny, bæredygtig bydel midt i enestående natur og historiske omgivelser. Men på plancherne var også forslag til bofællesskaber i Laanshøj, Jonstrup Nord og i Farum på Bybækgrunden og Bygmarkskolen.

Herefter fortalte Jacob Skjødt Nielsen fra Det Grønne Hus om de skridt, der er i processen med at etablere et bofællesskab og om, hvad der skal til for at komme i gang. Han kom blandt andet ind på, hvad processen kræver af de involverede og hvad, man skal være særligt opmærksom på. Sidst på mødet blev der svaret på spørgsmål, og deltagerne diskuterede i mindre grupper ivrigt deres tanker og visioner om bofællesskaber.

Efter opstartsmødet kan de, der er klar til at gå i gang med at danne deres egne bofællesskaber, nu deltage i et forløb på tre workshops. Første workshop er den 30. november kl. 19-21.30 i Farum Kulturhus. Man behøver ikke at have deltaget i opstartsmødet, for at være med. Formålet med mødet er blandt andet at blive mere konkret på de forskellige projekter og sætte ansigter på de andre mulige deltagere. Læs mere om tilmelding til de kommende workshops og materialet fra opstartsmødet på furesoe.dk/bofællesskab.


Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen