Mange holdninger til trafik og byliv i Farum Hovedgade

Borgermøde om Farum Hovedgade 9. april 2015
Trafikal forbedring og forskønnelse af Farum Hovedgade ligger mange på sinde. Ca. 70 borgere fandt torsdag aften vej til Kultur- og Aktivitetscentret Stien for at deltage i en workshop om Farum Hovedgade og give deres mening om området i dag og deres ønsker til hovedgaden i fremtiden.

Furesø Kommune har afsat midler til en renovering af Farum Hovedgade og skal i gang med at udarbejde en plan for gadens nye udformning. Samtidig skal der udarbejdes en lokal arkitektur- og byrumsstrategi for hovedgaden, som skal sætte rammerne for renoveringsprojektet. Nok så væsentligt er imidlertid, hvad brugerne af gaden mener om den: ”Det er vigtigt, at den viden, de erfaringer og de forslag, som brugerne af gaden har, kommer til at inspirere det forestående arbejde, og derfor inviterede vi til workshop om udformningen af hovedgaden” forklarer formand for Miljø- Plan- og Teknikudvalget John Ingemann Allentoft.

Borgermøde om Farum Hovedgade 9. april 2015

By- og kulturdirektør Niels Thygesen bød velkommen og gennemgik kort de rammer og ”trædesten”, som arbejdet tager udgangspunkt i: ”Der er tale om forslaget til overordnede retningslinjer for udformningen af vores bymiljøer – ”Arkitektur og Byrum” - som er i høring netop nu samt en kortlægning af bevaringsværdierne i hovedgaden og en trafikanalyse, der begge er ved at blive færdiggjort. Hertil kommer kommune- og lokalplanlægningen for området og ikke mindst de afsatte midler på budgettet”, sagde Niels Thygesen.

Borgermøde om Farum Hovedgade 9. april 2015

Workshoppen var baseret på gruppearbejde, og diskussionen var livlig, da grupperne skulle beskrive de udfordringer, deltagerne hver især havde oplevet med trafikken i gaden for hinanden. Der lå også en opgave i at udpege de tre største udfordringer. Lige så stort var engagementet både, da grupperne bagefter skulle tegne på et kort over hovedgaden, hvor de synes der i dag er rart og mindre rart at være og forklare hvorfor, og da de herefter skulle angive deres største ønsker til bylivet og omgivelserne i gaden.

Niels Thygesen rundede mødet af og takkede for den store indsats og de mange bidrag: ”Alle bidrag bliver nu sammenfattet i en rapport og vil indgå som en væsentlig inspiration i det videre arbejde”.

Borgermøde om Farum Hovedgade 9. april 2015

Den videre proces

Workshoppen markerede startskuddet for samarbejdet med borgerne. Frem til 26. april kan man indsende sine tanker og idéer til bme@furesoe.dk. Der er herudover nedsat en dialog-gruppe, som følger arbejdet på nærmere hold, og kommunen indkalder igen borgernes synspunkter, når Furesø Byråd i efteråret 2015 sender et forslag til strategi og plan for Farum Hovedgade i høring.

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen