Nyt ungeråd skal rådgive byrådet om unge-emner

Furesø skal have et ungeråd, som skal fungere som en ny seriøs medspiller for byrådet omkring emner, der handler om unges muligheder i Furesø. Ungerådets medlemmer bliver offentliggjort den 23. oktober ved en ungevalgsfest i Galaksen.

Furesø skal have et ungeråd, og det skal ske gennem et egentligt valg for de unge 15-24-årige furesøborgere. I alt skal 8 unge furesøborgere vælges ind i Ungerådet, som fremover får indflydelse på temaer, der vedrører unge i den pågældende aldersgruppe:

”Vi har allerede en række råd i Furesø, fx Seniorrådet og Integrationsrådet, som rådgiver byrådet på områder, der relaterer sig til deres målgrupper. Derfor ønsker vi også et ungeråd, der på samme måde kan gå i dialog med os politikere på områder, som vedrører de unge i Furesø”, siger formand for Børne- og Skoleudvalget Henrik Poulsen.  

Furesø Ungeråd - et gensidigt ønske  

I budgetaftalen for 2014 besluttede byrådet at afsætte 30.000 kroner årligt i 2014-2017 til drift af et ungeråd. I maj 2013 blev der holdt høringsmøde med et bredt udvalg af interessenter, blandt andet de unge fra Furesø Fælles Elevråd og Ungekulturhuset, som mundede ud i et kommissorium for ungerådet. Ønsket om og behovet for et ungeråd i Furesø er altså udtrykt af både de unge selv og politikerne i Furesø. 

”Et af hovedpunkterne på den seneste ungekonference i Furesø var, at de unge gerne vil have mere indflydelse. Det får de nu gennem Ungerådet, og jeg glæder mig til, at vi politikere kan få nogle stærke input fra de unge til vores politiske drøftelser”, siger formand for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Helle Katrine Møller.

De unge får ansvar og medindflydelse

Det kommende ungeråd får som mandat at gå i dialog med Furesøs politikere, deltage aktivt i de demokratiske processer i Furesø og byde ind på temaer, der vedrører unge mellem 13 og 25 år:

”De unge, som stiller op til Ungerådet får ansvar, og skal også være indstillet på at tage ansvar. De skal som minimum stille sig til rådighed til fire møder årligt, og så skal de være friske på, at forholde sig til emner lige fra anlæg over boliger til uddannelsespolitik”, understreger Helle Katrine Møller. 

Et andet centralt område for Ungerådet er selve sammensætningen:

”Det er vigtigt for os at forme et ungeråd, som repræsenterer ungdommen bredt i Furesø. Seks af de i alt 14 pladser består derfor af repræsentanter fra Fælles Elevråd, Kulturelt Samråd, Furesø Idrætsråd og Ungekulturhuset. De sidste 8 pladser skal repræsentere målgruppen, og bliver valgt blandt de unge, der opstiller som kandidat, fordi de vil være med til at gøre en forskel for Furesøs ungdom. Det kræver ingen bestemte forudsætninger at stille op som kandidat andet end lysten til at engagere sig”, siger Henrik Poulsen.

Der sker meget for de unge

Netop nu er der en masse tiltag på tegnebrættet for ungdommen i Furesø. Nogle af de emner, som Ungerådet blandt andet vil blive inddraget i og skal tage stilling til, er fx etableringen af et ungekulturhus, et kommende skateranlæg og parkouranlægget, som bliver opført i løbet af efteråret 2014.

”Vi opfordrer alle unge i Furesø i alderen 15 til 24 år til at overveje at stille op som kandidat og ser frem til et rigtig godt og spændende samarbejde med de unge”, slutter Helle Katrine og Henrik Poulsen.

Fakta om Ungerådsvalget

  • I alt skal 8 kandidater vælges ind i Ungerådet, 4 medlemmer og 4 suppleanter.
  • Alle unge med bopælsadresse i Furesø kan stille op som kandidat til Furesø Ungeråd frem til torsdag den 9. oktober.
  • Den 12. oktober åbner valglisten, og alle unge borgere i Furesø modtager en valgkode med enten Digital Post eller brev, som de skal bruge til at stemme på en kandidat. Valget lukker torsdag den 23. oktober kl. 20.
  • Medlemmerne af Ungerådet offentliggøres torsdag den 23. oktober i Galaksen, hvor afslutningen af valget fejres med et større arrangement for de unge, hvor bl.a. L.I.G.A. er hovednavn. Adgangsbillet til festen er, at man har afgivet sin stemme.
Læs mere på: www.furesoe.dk/ungeraad og www.facebook.com/ungeraadfuresoe

Kontakt

Center for Dagtilbud og Skole

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Center for Borgerservice, Kultur og Drift

Borgerservice

Tlf.: 7235 4000
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Kultur og Idræt

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4730
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen

Henrik Poulsen

Stenvadpark 12
3520 Farum
E-mail: hpo@furesoe.dk
Tlf.: 7216 5008

Relevante links