Topbillede med græs gif

Vælg periode og nyhedstype

Alle måneder 2014

Nyhedstype

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Alle måneder

Tre millioner ekstra fra cykelpuljen

23. december 2014
Cyklisterne i Furesø Kommune får en ekstra julegave på 3 millioner kroner som tilskud fra Vejdirektoratets Cykelpulje. 1,7 mio. skal bruges på Farum Hovedgade og 1,3 mio. kr. skal bruges på Lillevangsvej

2015 i indbrudsforebyggelsens tegn

18. december 2014
I tredje kvartal faldt antallet af indbrud i Furesø, men samlet set har der været mange indbrud i 2014, og den intensive indsats for at forebygge fortsætter derfor i 2015

Socialt indeks er misvisende

16. december 2014
Furesø Kommune har ikke svaret på nogle spørgsmål og hænges derfor ud i en undersøgelse af kommunernes indsats på det sociale område. Det er helt urimeligt, mener kommunens chef på området.

Tilladelse til ændret anvendelse af to hangarer og forplads på Flyvestationen

15. december 2014
Furesø Kommune har givet landzonetilladelse til at anvende to Herkules-flyhangarer (bygning 46) til et åbnet og et lukket museumsmagasin og til at anvende forpladsen til aktiviteter med kultur-, militærhistorisk eller friluftsmæssigt fokus.

Sådan søger du om tilladelse til bygge- og miljøprojekter

15. december 2014
Den 1. december i år fik Furesø en ny selvbetjeningsløsning til dig, der skal søge om tilladelse til bygge- og miljøprojekter. Med den nye digitale løsning sparer du tid og får et bedre overblik over ansøgningsprocessen.

En god løsning for Farum Hovedgade

10. december 2014
Kommunen går i tænkeboks efter Spar-købmandens konkurs. Vi skal have fundet en god løsning, som giver plads til fortsat dagligvarehandel, og som spiller sammen med den kommende renovering af Farum Hovedgade, siger udvalgsformand.

Mindre busser på vej

09. december 2014
Movia indsætter nye mindre busser gennem Furesø. Minibusserne har bedre brændstoføkonomi og lavere støjniveau end de nuværende busser.

Nyt forum skal udvikle dagtilbud

05. december 2014
Nærhedsprincippet har stor betydning for et enigt Børne- og Skoleudvalg, som torsdag den 4. december besluttede at nedsætte et ”Udviklingsforum for dagtilbud”, hvor forældre med flere sammen skal finde de bedste løsninger.

Restaureringsprojekt i Bunds å fra Bunds mose til Knardrupvej

05. december 2014
Bunds å lever ikke op til kravet om god økologisk tilstand. Derfor skal strækningen fra Bunds mose til Knardrupvej restaureres ved at udskifte bundlaget med gydegrus og skjulesten, så tilstanden kan forbedres og fiskene kan trives. Projektet er i høring fra den 9. december 2014 - 3. februar 2015.

Midlertidig lukning af Furesøs telefoner

05. december 2014
Furesø skifter telefoni-leverandør som led i den forpligtende aftale om telefoni, data og terminaler, som Furesø, i lighed med hovedparten af landets kommuner, har indgået med TDC for at opnå bedre telefonipriser og -service.

Task force klar med anbefalinger

05. december 2014
En særlig task force med fem lokale erhvervsfolk har i efteråret arbejdet intenst med forslag til, hvordan kommunen kan sætte yderligere skub i erhvervsudviklingen. 27 konkrete ideer blev fredag præsenteret for Furesøs Erhvervskontaktudvalg

Ungehuset i Farum målrettes med nye aktiviteter

04. december 2014
Ungehuset i Farum er et populært sted for områdets unge med klubtilbud og hjælp til job og uddannelse. Fremover vil Furesø Kommune lægge endnu mere vægt på en målrettet indsats for at hjælpe de unge på vej mod uddannelse, job og fritidsaktiviteter.
Borgerne deltager aktivt i kommunens indsats mod indbrud

03. december 2014
35 repræsentanter for kommunens grundejere, boligforeninger og lokalsamfund mødte velforberedte frem til dialogmøde om den nye indsatsplan mod indbrud i Furesø Kommune den 2. december 2014 i teatersalen i Farum Kulturhus.

Eversgrunden i Farum Erhvervspark genudbydes til salg

03. december 2014
Furesø Kommune udbyder en byggegrund på 12.370 m2 i Farum Erhvervspark. Grunden, der er ryddet og delvist byggemodnet, ligger 1.200 meter fra Farum S-togstation og indkøbscenteret Farum Bytorv samt 500 meter fra Hillerød motorvejen, hvorfra der er 20 km til Københavns centrum.

Gladere børn - gratis kursus til forældre

03. december 2014
De Utrolige År er et nyt og gratis kursustilbud, som retter sig mod forældre til børn i alderen 3 – 8 år, der gerne vil have nogle redskaber til at fremme børnenes positive adfærd og styrke deres børns selvværd og selvtillid.

Nationalmuseet vil åbne Herculeshangar

02. december 2014
Nationalmuseets planer om at åbne Hangar 46 på Flyvestationen (Hercules hangarerne) vækker glæde i Furesø. Det er vigtigt at åbne området for publikum, siger formand for Flyvestationsudvalget Martin Behbahani

Furesø er forsidestof i USA

02. december 2014
Furesø Kommune og Supercykelstisamarbejdet vækker fascination i USA. Det amerikanske medie til planlæggere og beslutningstagere, Citiscope har skrevet to artikler og taget en snak med borgmester Ole Bondo.

Screeningværktøj hjælper i indsatsen for Furesøs sygemeldte borgere

01. december 2014
Furesø Jobcenter har en hel central opgave i forhold til sygemeldte borgere: Jobcentret bidrager til, at sygemeldte borgere bevarer eller genopretter kontakten til arbejdsmarkedet og spiller på den måde en afgørende rolle for den sygemeldtes fremtid. Derfor prioriterer jobcentret en helhedsorienteret indsats over for sygemeldte borgere, så processen bliver effektiv fra start. Det hjælper screeningværktøjet, Inducas, kommunens sagsbehandlere med.

Furesø tager borgerne med på råd om indbrudsindsatsen

28. november 2014
Furesø Byråd drøftede onsdag aften kommunens nye indsatsplan mod indbrud. I tæt samarbejde med politiet vil kommunen inddrage borgere, grundejerforeninger og ansatte i den forebyggende indsats

Furesø søger boliger til flygtninge

28. november 2014
Der kommer flere flygtninge til landets kommuner. Også Furesø modtager flere flygtninge, og kommunen søger derfor boliger og værelser hos private

Nye boliger i Farum Midtpunkt er populære

25. november 2014
Danmarkshistoriens største PCB-renovering er veloverstået i de første blokke, og de nyrenoverede boliger i Farum Midtpunkt er populære hos de boligsøgende. Mange har fået øjnene op for Furesø, mener borgmesteren

Godkendelse af reguleringsprojekt i Enghaven og Hesselbækken

24. november 2014
Furesø Kommune har godkendt reguleringsprojekt for Hesselbækken i Enghaven. Projektet skal genskabe de tidligere afvandingsforhold i Enghaven ved oprensning og en mindre regulering af afvandingsgrøfter og Hesselbækken. Du kan læse mere om projektet på furesoe.dk/tilladelser

Varm kakao og højt humør til åbningsfest i Farum Midtpunkt

21. november 2014
Der var gang i Farum Midtpunkt torsdag den 20. november, da den nye kunstgræsbane blev indviet. Allerede før åbningen summede banen af liv fra mere end 40 børn og unge, der lige skulle nå at træne de sidste seje skud og tricks.

Skatten i Furesø i 2015

21. november 2014
Fra 2014 er skatten harmoniseret, og borgerne betaler dermed samme procentsats i skat. I 2015 er personskatten 24,8 %.

Få en BedreBolig – Spar penge, og støt klimaet!

16. november 2014
Furesø Kommune arbejder, som en del af Miljø- og klimapolitik 2014, systematisk med at reducere energiforbruget i kommunen. Kommunens indsats i de kommunale bygninger og kommunal transport er ambitiøs og har allerede resulteret i betydelige energibesparelser. Men det er hos borgerne og virksomhederne, at de store energiforbrug findes, og dermed også her, at en sænkning af energiforbruget virkelig vil kunne mærkes. Furesø Kommune holder derfor Energi-markedsplads den 27. november kl. 18.30 – 21 på Stien, Paltholmterasserne 1, 3520 Farum. Her vil nyeste viden og redskaber til energibesparelser præsenteres.

Furesø skal stå sammen mod indbrud

14. november 2014
Kommunalt ansatte, der trænes i at spotte tyve, en fokusgruppe med borgere, der udvikler nye tiltag mod indbrud og deler de gode idéer og åbne møder om forebyggelse. Furesø skal stå sammen mod indbrud og en ny koordinator skal koordinere kommunens indsats

Furesø-projekt kom videre i konkurrencen om stor DR-pris

14. november 2014
Med Danskernes Idrætspris sætter DR fokus på lokale idrætsinitiativer landet over. Og Furesø-projektet Leder For En Dag blev fredag morgen kåret som det bedste projekt fra hovedstaden. En dommerkomitte fra DIF skal nu vurdere Furesø-projektet sammen med de bedste projekter fra de otte andre DR P4-regioner. Vinderes findes på DR's store liveshow SPORT 2014 i januar

Seks kommuner vil arbejde sammen om beredskab

13. november 2014
Borgmestrene i Gribskov, Halsnæs, Egedal, Furesø, Hillerød og Frederikssund Kommuner er enige om at anbefale en politisk beslutning om et forpligtende samarbejde om redningsberedskabet i de seks kommuner.

Etablering af seniorbofællesskaber i Furesø Kommune

12. november 2014
Furesø Kommune understøtter en proces for de af kommunens borgere, der er interesseret i at etablere sig i seniorbofællesskaber. I perioden november 2013 til ultimo marts 2014 har der været en proces for interesserede borgere, som er mundet ud i at der er blevet dannet 4 seniorbofællesskabsgrupper.

Høring: Ændring af kommuneplanen for del af Farum Hovedgade

11. november 2014
Furesø Byråd har besluttet at indkalde idéer og forslag til ændring af kommuneplanen for et område på Farum Hovedgade og Gammelgårdsvej. Her er der ansøgt om at etablere en ny dagligvarebutik, liberalt erhverv og boliger. Der vil blive afholdt borgermøde den 20. november 2014 kl 18.30 i Ellegården (Laden), Stavnsholtvej 168, 3520 Farum.

Debatindlæg: Fremgang i Furesø og styr på økonomien

11. november 2014
Berlingske Tidende havde den 18. oktober 2014 en artikel af Thomas Albrektsen og Ulla Gunge under overskriften "Krigen er forbi i Farum". Artiklens hovedpåstand er: "Farum-sagen fortsat skæmmer byens ry". Fredag den 7. november bragte Berlingske Tidende følgende svar fra gruppeformændene i Furesø Byråd.

Furesø-projekt nomineret til stor pris

10. november 2014
Med Danskernes Idrætspris sætter DR fokus på lokale idrætsinitiativer landet over. Og Furesø-projektet Leder For En Dag er nomineret som en af de tre finalister fra hovedstaden

Til kamp mod diabetes, lunge- og hjerte-kar-sygdomme

05. november 2014
1300 mennesker i Furesø Kommune har type 2-diabetes uden at vide det, og mange går uvidende rundt med en lungesygdom eller hjerte-kar-sygdom. Og det har alvorlige konsekvenser. Derfor tilbyder Furesø Kommune den 13. november test af blodsukker, lungefunktion og kondition.

Ny plan for at håndtere støj

04. november 2014
Miljø-, Plan- og Teknikudvalget har vedtaget kommunens nye plan for hvordan udfordring med trafikstøj i Furesø Kommune skal håndteres fremover

Digital Post vil have din e-mail og dit mobilnummer

01. november 2014
Natten mellem den 1. og 2. november blev alle borgere, som ikke allerede var tilmeldt eller fritaget for Digital Post, automatisk tilmeldt. Er du blevet oprettet automatisk, så er det vigtigt, at du logger ind med dit Nem ID på enten borger.dk eller e-Boks.dk og tilknytter din e-mail adresse og evt. dit mobilnummer. Ellers får du ikke besked, når der kommer ny Digital Post til dig.

Erhvervenes Dag i Furesø – vidensdeling, samarbejde og netværk

29. oktober 2014
Furesøs nyeste tiltag for det lokale erhvervsliv, Erhvervenes Dag, danner rammerne for vidensdeling, samarbejde og netværk onsdag den 5. november i Galaksen. Tiltaget skal være med til at understøtte vækst og understrege Furesøs placering som ”Nordsjællands mest erhvervsvenlige kommune”.

Debatmøde med plads til alle

27. oktober 2014
Der blev ikke kun sat ord, men også billeder og bevægelser på skolereformens udfordringer og succeser, da cirka 120 borgere, skolefolk og politikere lørdag mødtes i Farum Arena. Med undervisningsminister Christine Antorini i den varme stol, veloplagte indslag fra Furesøs skoler og en spændstig Clement B. Kjersgaard som ordstyrer lå banen åben for et debatmøde med højt til loftet. Dagens overskrift var ”Hvordan fungerer skolereformen i praksis?”, og med åben mikrofon susede Clement rundt mellem bordene for at give så mange som muligt taletid og - lige så vigtigt - sikre dem svar fra panelet af politikere, skolefolk, elev- og forældrerepræsentanter.

Valgresultat: Furesø Ungeråd har fået ansigter på

24. oktober 2014
Furesø har fået et ungeråd. Torsdag aften blev valget til Furesøs nye ungeråd afgjort ved en stor afslutningsfest i Galaksen. Allerede i den kommende uge trækker de unge rådsmedlemmer i arbejdstøjet, når de mødes første gang officielt som samlet råd. Her vil borgmester Ole Bondo Christensen også deltage for at hilse på byrådets nye sparringspartner.

Spil Dansk: Uropførelse af Furesø sangcyklus

23. oktober 2014
Tag i efterårsskoven og syng med. Lørdag den 1. november 2014 kl. 15 uropføres musicalkomponist Peter Spies’ sangcyklus ”Afrodites Øje” ude i Jonstrup Vang – ved søen ”Afrodites Øje” (Lille Sejdam).

Furesøs kommende fælles rådhus skal sikre god borgerbetjening, administrative besparelser og gode arbejdsforhold for medarbejderne

23. oktober 2014
Økonomiudvalget besluttede i går aftes, at Furesøs kommende fælles rådhus skal indrettes ud fra et forhold på 80% mellem medarbejdere og faste arbejdspladser. På den baggrund bliver der behov for et fleksibelt indrettet rådhus på ca. 5220 m2 med 240 faste arbejdspladser og en række nye fællesfaciliteter. Furesøs samlede rådhus forventes at stå klar i løbet af 2017 og medføre en årlig driftsbesparelse på ca. 8 mio. kr.

Vind

13. oktober 2014
Vind op til 4.324 kr.! Er du mellem 15 og 24 år og tilmeldt Digital Post inden 19. oktober 2014, deltager du i konkurrencen.

Miljørådsmøde om Støjhandlingsplan 2014

13. oktober 2014
Miljørådet inviterer til orientering om støj og Støjhandlingsplan 2014, den 30. oktober 2014.

Indvielse af cykelparkering

10. oktober 2014
Kom og vær med til at indvie Furesø Kommunes nye cykelparkering. Et nyudviklet cykelstativ, cykelservice og vandpost skal gøre det smartere at være cyklist i Furesø Kommune og samtidig gøre det sværere at være cykeltyv. Indvielsen finder sted på hjørnet mellem Frederiksborgvej og Stavnsholtvej i Farum, tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 15.30

Anne Marie hjælper kræftramte Furesøborgere

10. oktober 2014
Furesø Kommunes oprustning i forhold til kræftrehabilitering ses nu for alvor i praksis. Borgerne får hjælp til at skabe overblik og sammenhæng i deres kræftforløb.

”Når vi står ved bussen, er vi alle lige”

10. oktober 2014
Skiklubben Hareskov har netop modtaget 106.000 kr. fra Den Fælles Kommunale Idrætspulje med hjælp fra Furesø Kommune og Frivilligcenter Furesø. Midlerne skal over de næste to år bruges til anskaffelse af specielt udstyr for at kunne give børn og unge med et handikaptilbud om at komme ud at stå på ski. ”Vi glæder os meget til at komme af sted med gruppen allerede til vinter”, siger Anne Gram, projektleder i Handikapudvalget i Skiklubben Hareskov.

Et samlet byråd bag budget 2015 i Furesø

09. oktober 2014
En tradition er ved at bide sig fast i Furesø. For femte år i træk er der enighed om de kommende års budgetter i Furesø. Alle partier stemte for, da byrådet i Furesø onsdag aften vedtog budget for 2015, der både skal fastholde fokus på effektiviseringer men også skabe rum for investeringer i fremtiden.

Rekordmange med i årets foreningsfestival

06. oktober 2014
Rekordmange foreninger, masser af musik og underholdning, sjov og cykelbane for børnene og 1.000 økologiske smagsprøver. Det var nogle af ingredienserne i Furesø forenings- og kulturfestival 2014

Nyt ungeråd skal rådgive byrådet om unge-emner

01. oktober 2014
Furesø skal have et ungeråd, som skal fungere som en ny seriøs medspiller for byrådet omkring emner, der handler om unges muligheder i Furesø. Ungerådets medlemmer bliver offentliggjort den 23. oktober ved en ungevalgsfest i Galaksen.

Undervisningsministeren besøgte Hareskov Skole

29. september 2014
Undervisningsminister Christine Antorini besøgte mandag morgen Furesø for at komme med til 3. klasse til undersvisning i Hareskoven og høre om skolens arbejde med ny nordisk skole.

Styr på økonomien – plads til udvikling

29. september 2014
Furesø Byråd har efterhånden tradition for fuld opbakning og enstemmighed, når de kommende års budgetter skal besluttes. Det er også tilfældet med budgettet for 2015-18. Mandag morgen den 29. september 2014 har samtlige byrådets partier underskrevet en budgetaftale om Furesøs Kommunes økonomi de kommende fire år. Med budgettet ønsker aftalepartierne at leve op til målsætningen om, at Furesø skal være er en effektiv og omsorgsfuld kommune med styr på økonomien. Nye borgere og flere arbejdspladser skal forbedre kommunens økonomi og dermed sikre et fortsat højt serviceniveau.

10 km med oplevelser langs Farum Sø

26. september 2014
På Farum Søsti er der for hver hele kilometer stillet en sten op, hvor der er hugget et relief af et dyr eller en plante ind i stenen. Alle de 11 dyr og planter er typiske for området. Det er kunstneren Olav Johannisson, der har hugget motiverne ind i stenene.

Øvelse på Flyvestation Værløse

26. september 2014
Forsvaret låner Flyvestation Værløse til den landsdækkende øvelse Night Hawk 2014 i tidsrummet onsdag den 1. oktober kl. 21 til torsdag den 2. oktober kl. 03. Flyvestationen vil derfor være lukket for offentlig adgang i dette tidsrum.

Økologien tager syvmileskridt i Furesø

25. september 2014
Furesø er på kort tid blevet landets fjerde mest økologiske kommune. Fantastisk indsats, siger Økologisk Landsforening

Teater sætter fokus på integration

25. september 2014
Teaterstykket URO sætter samspillet mellem voksen og ung på spidsen og gav 8. klasserne noget at tænke over

Kommunalt træningshold i Fitness World

24. september 2014
Hjertepatienter har fået nyt træningsfællesskab, og træner mere med et nyt samarbejde mellem kommunens fysioterapeuter og Fitness World.

Dispensationer og tilladelser i uge 39

23. september 2014
I Furesø Kommune vil vi gøre det nemt for dig, at følge med og give dit besyv med i, hvordan kommunen udvikles. På furesoe.dk/hoering kan du derfor finde information om høringer, tilladelser og dispensationer, der har interesse for dig. I uge 39 har vi givet tilladelse til et brændeskur.

Kom forbi Café Skovgården

23. september 2014
Som pensionist og efterlønsmodtager i Furesø Kommune er du meget velkommen til at benytte Café Skovgården i Aktivitetscentret Skovgården, Skovgården 1 i Værløse. Caféens hyggelige rammer er ideel som ”drop in” efter en indkøbstur på Bymidten eller som mødested med venner og bekendte.

Nu er køreplanen digital

19. september 2014
I efteråret 2014 udfases de sidste, trykte køreplaner for Movias busser. Det sker den 20. – 21. september. Herefter er der ikke længere køreplaner på papir i busserne.

Forenings- og Kulturfestival den 27/9

19. september 2014
Furesø Forenings- og Kulturfestival 2014 løber af stablen lørdag den 27. september kl. 11-15 i Farum Kulturhus. Glæd dig til oplevelser for øjne, ører, næse og mund, når der bydes velkommen af 29 foreninger og et flot underholdningsprogram krydret med økologiske smagsprøver.

Cykelfest på Flyvestationen

15. september 2014
Store Cykeldag og cykelløbet Bastrup Sø Rundt trak masser af små og store til flyvestationen. De første deltagere i motionscykelløbet Bastrup Sø Rundt (BSR) begyndte at suse ind over mållinjen allerede ca. 10.30 søndag formiddag, og det gik hurtigt. Siden fulgte lidt over 900 deltagende cyklister i BSR og alle børnefamilierne og de cykelinteresserede og dem, som gerne ville have en guidet tur med enten Danmarks Naturfredningsforening eller Furesø Museer.

Problemer med søgning på Furesø i Digital Post

12. september 2014
Du kan i øjeblikket være uheldig at opleve problemer med at skrive til Furesø Kommune via Digital Post, da der er opstået en fejl i søgningen på bogstaverne æ, ø og å. Det skyldes en fejl ved leverandøren, og det rammer lige nu alle myndigheder med æ, ø og å i navnet. Vores anbefaling er, at du søger på "Fure", så vil Furesø Kommunes postkasser komme frem. Vi håber problemet snart er ovre, og presser hårdt på sammen med Digitaliseringsstyrelsen for, at der bliver fundet en løsning.

Furesø til kamp mod indbrudstyve

11. september 2014
En ny handlingsplan skal organisere samarbejdet mellem politi, borgere og kommune og bringe antallet af indbrud i Furesø ned

Furesøbørn lærer gennem arbejde i de økologiske skolehaver

11. september 2014
Alle børn i Furesø skal i løbet af deres børneliv - enten i børnehave- eller skoletiden – opleve et forløb i de Økologiske Skolehaver i Stavnsholt. Det er visionen, og den er allerede godt på vej. Fredag den 12. september kl. 14-16 er der indvielse af skolehaverne, hvor eleverne viser deres haver frem for borgmester Ole Bondo Christensen.

FC Nordsjælland inviterer borgerne til Furesø Dag

10. september 2014
Lørdag den 29. september 2014 inviteres Furesøs borgere til Furesø Dag i Farum Park

Folkefest: Furesø samles til Store Cykeldag på Flyvestationen

09. september 2014
Den 14. september er Flyvestation Værløse igen omdrejningspunkt for familieudflugter, cykelsportsentusiaster og nyfortolkninger af den traditionelle tohjulede. Kommunen, foreninger og erhvervsfolk arbejder sammen for at give Store Cykeldag det præg, der skal til for at gøre dagen til en folkefest. Som noget nyt er Furesøs mobile cykelbane, motionscykelløbet Bastrup Sø Rundt og DM i Liggecykling med på programmet.

Furesøs virksomheder hjælper flere ledige i job og får lavere skat

05. september 2014
Virksomhederne skal betale to millioner mindre til Furesø Kommune i dækningsafgift næste år. Til gengæld skal de hjælpe flere af kommunens ledige i job og praktik. Det er resultatet af en ny fælles hensigtserklæring, der fredag bliver underskrevet i Furesø. Parterne består af erhvervslivet, LO Hovedstaden og Furesø Kommune, og alle kan vinde af det kommende samarbejde, siger borgmester Ole Bondo Christensen (A).

Borgermøde om Budget 2015: Vigtige input til prioritering

05. september 2014
Ca. 75 furesøborgere var mødt op i Farum Arena torsdag aften for at give deres mening til kende om Furesø Kommunes budget for 2015-2018. Der var stor debatlyst blandt de fremmødte og gang i de digitale afstemninger, som gav vigtige signaler til politikerne om de fremtidige økonomiske prioriteringer.

Sov godt og undgå stress

05. september 2014
Godt halvdelen af alle danskere lider af dårlig søvnkvalitet. Så hvis du vender og drejer dig i sengen, fordi du ikke kan falde i søvn, så er du langt fra den eneste. Men søvn er vigtigt for helbreddet, og derfor inviterer Furesø Kommune den 22. september til foredrag i Galaksen med den anerkendte søvnekspert Michael Rasmussen.

Furesø igen i top i erhvervsundersøgelse

03. september 2014
Furesø Kommune er en af Danmarks bedste erhvervskommuner, og fremgangen fortsætter. Det konkluderer Dansk Industri (DI) i organisationens årlige analyse af er-hvervsklimaet i de enkelte kommuner, der blev sendt ud onsdag morgen. Undersøgelsen placerer Furesø som nummer 14 på landsplan, og som den 2. mest erhvervsvenlige kommune i hovedstadsregionen kun overgået af Høje Taastrup.

Udvalg peger på to nye dagtilbud

27. august 2014
Vi skal værne om nærhedsprincippet. Derfor er der behov for nye dagtilbud i Farum Nord og Hareskov, mener Børne- og Skoleudvalget

Kursus hjælper borgere med kroniske smerter

26. august 2014
Mental sundhed: Det effektfulde kursus ’Lær at tackle kroniske smerter’, gentages nu i Furesø efter stor succes i foråret.

Stort borgermøde om Furesøs budget i Farum Arena 4. september

26. august 2014
Hvordan skal skattekronerne bruges i det kommende års budget? Hvor kan vi spare, så det går mindst ud over kommunes service? Er der kommunale opgaver, der helt kan undværes? Og hvor skal vi investere nyt, så den positive udvikling i kommunen kan fortsætte? Det skal furesøborgerne være med til at drøfte ved et anderledes borgermøde om Budget 2015 den 4. september.

Tre leverandører af hjemmehjælp

26. august 2014
Fra 1. september 2014 kan man vælge mellem følgende, når man er visiteret til hjemmehjælp, personlig pleje og/eller praktisk hjælp:Furesø Kommunale Hjemmepleje, Attendo A/S og Cura Pleje.

Furesø skal spare og samtidig investere i fremtiden

22. august 2014
Uændret skat. En ny pulje til investeringer og samtidig krav om flere effektiviseringer. Det er oplægget, når byrådet sidst i august tager på budgetseminar.

Nyt center skal hedde Svanepunktet

21. august 2014
Navnekonkurrencen har fundet sin vinder - det nye center i Farum Midtpunkt skal hedde ”Svanepunktet”

Flere ture til daginstitutionsbørn i Furesø

19. august 2014
Nye elcykler med lad gør det lettere at tage børnene ud på tur. En ny cykelbane skal samtidig lære børn i institutioner og skole at cykle sikkert

Farum Svømmehal åbner op for varmtvandsafdelingen

19. august 2014
Fra 1. september kan du bruge varmtvandsafdelingen i Farum Svømmehal to dage om ugen

Få redskaber til hverdagen med kroniske smerter

19. august 2014
Kursus på seks gange giver konkrete redskaber og inspiration fra andre til at klare en hverdag med kroniske smerter

Få mere overskud i hverdagen med KOL

19. august 2014
Nu er det igen muligt for borgere med sygdomme KOL at deltage i et kursus, der over otte gange giver dig viden og redskaber til at klare hverdagen

Lektiecafeerne og Sprogcafeen starter igen

19. august 2014
Lektiecafeerne på Farum og Værløse Biblioteker og og Sprogcafeen i Farum starter nu op igen efter sommerferien

Hjælp til selvhjælp til borgere med KOL

18. august 2014
Deltagere på kommunens KOL-skole er ikke tvivl: Der er hjælp at hente til en bedre hverdag, hvis du har en KOL-diagnose. Furesø Kommune har et rigtig godt tilbud til borgere med diagnosen KOL:. Deltag i rehabilitering med mulighed for blandt andet træning og et kursusforløb. Omkring 60 furesøborgere med diagnosen KOL, deltager hvert år i KOL-rehabilitering.

Budget 2015 for Furesø

14. august 2014
I de kommende uger skal politikerne i Furesø forhandle om budgettet for 2015. Det sker på baggrund af en stram aftale mellem kommunerne og regeringen.

A.P. Møller Fonden støtter skolerne i Furesø

14. august 2014
Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner har fået del i folkeskole-milliarden til en ny it-mentorordning på skolerne

Til lykke til Digital Post-vinder Jens R. Rasmussen

08. august 2014
Jens Ramsøe Rasmussen fra Værløse er en af de mange furesøborgere, der allerede har været inde og tilmelde sig Digital Post. Jens er også den anden heldige vinder af Furesø Kommunes Digital Post-konkurrence, og han er dermed i dag, fredag, blevet en iPad mini rigere. ”Jeg synes, at det er utrolig let og ligetil at bruge Digital Post. Det har der ikke været nogen problemer med”, fortæller Jens om sin hidtidige erfaring med Digital Post.

700 skolefolk skød skoleåret i gang på Filmstationen

08. august 2014
700 lærere, skolepædagoger, skoleledere, psykologer, tale-/hørelærere skød fredag det nye skoleår og skolereformen i gang med en fælles pædagogisk dag og de nyeste internationale perspektiver på læring

Vær opmærksom på alger

05. august 2014
Hvis du skal bade i søerne i Furesø Kommune, skal du være opmærksom på, at der kan være alger i vandet. Algevæksten kan variere lokalt i søerne, afhængig af vindretning.

Furesø Teaterskole 2014-2015

05. august 2014
Furesø Teaterskole er klar med tilbud for alle børn og unge over 9 år. Sæsonen starter i begyndelsen af september, og du kan tilmelde dig nu.

Din oplevelseskalender: August-september

30. juli 2014
Der er gang i klimaoplevelserne i øjeblikket! Skal du med til
Søbrunch, på guidede cykelture og se de nye Furesø-cykelstativer?

MiljøFORstaden på charmeoffensiv over for turister

24. juli 2014
Som forstad til årets europæiske miljøhovedstad 2014 sætter lokale foreninger og virksomheder Furesø på klimalandkortet over for borgerne og i særlig grad turisterne. Det sker med bl.a. søbrunch, økologisk høstmarked, guidede cykelture rundt i kommunen og uddeling af erfaringer fra cykelundervisningsprojekter.

Klimatilpasningsplan godkendt

22. juli 2014
Klimatilpasningsplanen udpeger og prioriterer de områder, hvor behovet for tiltag i forbindelse med klimatilpasning vurderes at være størst. Klimatilpasningsplanen er endeligt vedtaget af byrådet den 30. april.

NemID kan fortsat benyttes på Windows XP efter Java-opdatering

18. juli 2014
Den 15. juli 2014 frigav Oracle en ny opdatering af Java. Det har tidligere været forventningen, at denne opdatering ville give problemer for NemID-brugere med styresystemet Windows XP på deres pc. Det har dog vist sig, at Java-opdateringen ikke giver problemer for NemID-brugere med XP.

Trafikændringer: DM i Triathlon den 20. juli i Furesø

17. juli 2014
Den 20. juli fra kl 08.30 - 14.00 danner Furesø Kommune rammen om 3. afdeling af DM i Triathlon 2014, der bliver afviklet med Flyvestationen som omdrejningspunkt. Borgmesteren skyder stævnet i gang kl. 8.30 ved Furesøbad, og skal selv deltage med start kl 09.00. Giv deltagerne en "ekstra hånd" og hep på dem i vandet, når de kommer cyklende eller tag selv cyklen ud på Flyvestationen, og følg danmarks bedste triatleter i aktion på nært hold.

1.000 af Furesøs sommerbørn i fuld vigør

11. juli 2014
Chokoladeskole, rollespil, yoga og BonBon-Land er bare et udvalg af de 60 forskellige aktiviteter, som Furesøs foreninger tilbyder børn og unge skolebørn i Furesø denne sommer. Det er sjovt, nye venskaber knyttes, man får sved på panden og gymnastik til hjernen!

Sommer-ombygning i Farum

10. juli 2014
Nu starter anlægsarbejdet med ombygning af krydset på Frederiksborgvej/Farum Hovedgade/Stavnsholtvej samt den nye cykelparkering på Frederiksborgvej. Det sker for at øge fremkommeligheden for BUS 500S og den øvrige trafik igennem krydset.

Pop-up-restauranter indtager Furesø

09. juli 2014
Få en Furesø-gourmetoplevelse af de helt unikke, når POP-UP-restauranter på magisk vis forener lokalt engagement og lokale råvarer i smukke lokale omgivelser. Arrangementerne mandag og fredag i uge 29 er en del af 'Sharing Copenhagen'-aktiviteterne, hvor Furesø er eventpartner.

Jobcenter Furesø møder brugerne i øjenhøjde

08. juli 2014
Jobcenter Furesøs store brugertilfredshedsundersøgelse op til sommerferien 2014 viser, at tilfredsheden er i top. 762 brugere har allerede valgt at vurdere deres indtryk af mødet med jobcentrets medarbejdere – og jobcentret er på rette spor ifølge statusrapporten, og hele 80 procent har givet jobcentret top point.

Ny profil til støjvold øst for Hillerødmotorvejen

08. juli 2014
Furesø Kommune har indgået en aftale med grundejerforeningerne bag støjvolden øst for Hillerødmotorvejen om at ændre voldens profil, så den bliver mindre stejl ind mod bebyggelsen og mere stejl ud mod motorvejen.

Gør huset sommerklar, og undgå indbrud

03. juli 2014
Det er en god ide at sikre huset og lave aftaler med naboer og venner, der kan få huset til at se mere beboet ud.

Flyvestationsudvalg klar med første anbefalinger

02. juli 2014
Der er rigtig mange ideer til flyvestationen, og det er vigtigt, at vi får samling på visionerne, siger Martin William Behbahani, der er formand for byrådets rådgivende flyvestations-udvalg.

Rapperen Alexander vinder Integrationsprisen 2014

23. juni 2014
Lørdag den 14. juni holdt Furesø Kommunes Integrationsråd den årlige store kulturfestival, Farverige Furesø i Farum Kulturhus. Borgere valfartede til, og arrangementet var en stor succes med fest og farver. Dagen bød på gratis smagsprøver fra fem kontinenter og en masse underholdning, der bl.a. bestod af børneteateret ”Campisterne”, brasiliansk samba-dans og en gambiansk Koraspiller.

20 nye furesøborgere besøgte borgmesteren

17. juni 2014
Flygtninge fra Somalia, Syrien og Iran, som nu bor i Furesø Kommune, besøgte 4. juni borgmester Ole Bondo Christensen til en snak om kommunens funktion og opbygning og om livet i et demokratisk samfund.

Børne- og Skoleudvalg: Der er god tid til dialog

13. juni 2014
Furesø Kommune har i de kommende år sat 40 millioner kroner af til at investere i nye dagtilbud. Vi skal få mest ud af pengene, men har ikke lagt os fast på nogen løsninger endnu, siger udvalgsformand Henrik Poulsen, der ser frem til næste debatmøde efter ferien

Ny løsning på plads for støjvolden

13. juni 2014
Grundejerforeninger og Furesø Kommune har nu fundet en fælles løsning for støjvolden i Farum

Skolereformsudvalget sætter forældre og elever i fokus

11. juni 2014
Skolereformen kan kun føres ud i livet, hvis også forældrene og eleverne selv får lov til at spille en aktiv rolle. Derfor ruller Furesøs samlede skoleledelse en række aktiviteter ud på de enkelte skoler – i såvel forberedelserne som i det daglige skoleliv efter sommerferien.

Solhøjpark går foran med sortering

10. juni 2014
Fremtidens affaldsløsning for rækkehuse og etageboliger i Furesø Kommune afprøves nu af bebyggelsen Solhøjpark. Med forsøget går Furesø endnu et skridt nærmere en ny samlet affaldsløsning for hele kommunen.

Færre leverandører øger kvaliteten af hjemmehjælpen i Furesø

06. juni 2014
Med en ny aftale på hjemmehjælpsområdet i Furesø skal borgerne ikke længere vælge mellem 11 udbydere men blot 3. Det skal sikre det frie og ikke mindst overskuelige valg for den enkelte borger, styrke fagligheden i ydelserne, og sikre en samlet videreudvikling af det nære sundhedsvæsen. Onsdag den 4. juni blev de nye leverandører budt officielt velkommen.

Politikerne skruer ned for musikken på Farum Park

03. juni 2014
Miljø-, Plan- og Teknikudvalget besluttede mandag aften at give dispensation til fire prøvearrangementer på Farum Park. Men med lavere lydgrænser og tæt kontrol

Vind en iPad Mini – tilmeld dig Digital Post

03. juni 2014
Har du været inde på borger.dk og oprette din digitale postkasse? Hvis ikke, så var det måske en ide at gøre det nu, for så kan du samtidig være heldig at vinde en iPad Mini, hvis du sender et digitalt brev til Furesø Kommune.

Sommeren flytter til miljøforstaden Furesø

01. juni 2014
Furesø har fået en særlig status som ’Miljøforstad’, når Københavns status som Europæisk Miljøhovedstad 2014 bliver fejret. Med et program, der er tæt pakket med grønne oplevelser, skal Furesø sættes på landkortet som forgangskommune inden for miljø- og klimabevarende aktiviteter og ikke mindst som attraktiv bosætningskommune.

Kom og prøv Furesøstativet

30. maj 2014
Er du også træt af at få stjålet din cykel på stationen? Furesø Kommune vil forsøge at gøre det sværere for cykeltyven at tage din cykel. Det skal ske ved hjælp af et nyt cykelstativ.

Fremtidens dagtilbud til debat

28. maj 2014
130 engagerede forældre, medarbejdere og ledere fra Furesøs daginstitutioner deltog torsdag i Børne-og Skoleudvalgets første store dialogmøde om fremtidens daginstitutioner.

Pas på: Vodtrækning ved Søndersø

27. maj 2014
I juni, juli og august skal du være ekstra opmærksom, hvis du bader, sejler eller andet på Søndersø.

Landzonetilladelse – Trevangsvej 156

27. maj 2014
Furesø Kommune har givet landzonetilladelse til to lukkede møddingscontainere på Egemosegård, Trevangsvej 156.

Invitation til foreninger, erhvervsliv m.fl.

27. maj 2014
Når skolen åbner efter sommerferien, er det med en invitation til foreninger, erhvervsliv og andre interesserede til at blive en del af undervisningen.

Se valgresultaterne fra Furesø

26. maj 2014
68,03% stemte ved Europaparlamentsvalget i Furesø Kommune. Et flertal på ca. 73,2% af Furesø-vælgerne sagde "JA" til patentdomstolen

Forhøjet indhold af PCB målt på Lille Værløse Skole

23. maj 2014
Furesø Kommune har målt et forhøjet indhold af PCB i en enkelt bygning på Ll. Værløse Skole. De målte værdier ligger inden for Sundhedsstyrelsens mellemklasse, og der er derfor ingen akut risiko for helbredet. Initiativer er sat i værk for at nedbringe værdierne, og skolens personale og forældre er indkaldt til orienteringsmøde.

Furesø reducerer CO2 med 13 procent

21. maj 2014
Med Grønt Regnskab 2013 har Furesø Kommune endnu en gang overgået de grønne mål. 13 procent skar kommunen sidste år af CO2-udledningen, og med en samlet reduktion på 39 procent fra 2008–2013 er Furesø Kommune allerede nu godt på vej til at realisere målet om at halvere CO2 inden 2020.
Valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning om patentdomstolen

20. maj 2014
Der afholdes valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning om patentdomstolen søndag den 25. maj 2014.

Ser furesoe.dk mærkelig ud?

20. maj 2014
Prøv at trykke ctrl + R på dit tastatur, så skulle det løse sig.

Det nye Integrationsråd står klar

15. maj 2014
Den 30. april blev det nye Integrationsråd nedsat. De glæder sig nu til at være med til at fremme etnisk ligestilling og mangfoldighed i Furesø Kommune.

Vinder i Digital Post-konkurrence fundet - er du tilmeldt?

15. maj 2014
Den første vinder i Furesøs Digital Post-konkurrence er fundet! Og den heldige vinder af den første iPad Mini blev Søren Haven på 42 år fra Værløse. Vil du gerne vinde en af de to andre iPad Mini, der er på højkant? Så skynd dig at tilmelde dig Digital Post-ordningen nu - og husk, det er ikke nok at være tilmeldt e-Boks. Fra 1. november 2014 bliver Digital Post obligatorisk for alle danskere.

Valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning om patentdomstolen

14. maj 2014
Der afholdes valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning om patentdomstolen søndag den 25. maj 2014.

Natur-tur i Præstesø-fredningen

13. maj 2014
Kom med på en markvandring i det smukke, fredede område ved Præstesø torsdag den 15. maj kl. 16:30 til 18. Formålet med turen er at få ideer til den kommende revision af plejeplanen for området.

Tilbud til kræftramte

13. maj 2014
Furesø Kommune tilbyder borgere med kræft og deres pårørende at have kontakt til en forløbskoordinator.

Indvielsen af kunst på Farum Kaserne

12. maj 2014
Nu har Farum Kaserne fået sin helt egen unikke kunst i kraft af tre imponerende granitskulpturer. De blev indviet lørdag den 10. maj til et festligt arrangement med mange fremmødte.

Masser af omtale af Farum og Værløse

09. maj 2014
Farum er nummer 27 og Værløse nummer 52 på listen over de mest omtalte byer i Danmark i 2013. Det viser Infomedias årlige opgørelse over medieomtale.

Fritagelse for erhvervsaffaldsgebyr?

06. maj 2014
Furesø Kommune opkræver erhvervsaffaldsgebyrer på baggrund af landsdækkende regler om affald og genbrug. Erhvervsaffalds-gebyret består af et administrationsgebyr og et gebyr for farligt affald (beredskab).

Granitskulpturer afsløres på Farum Kaserne

06. maj 2014
Lørdag den 10. maj kl. 11 indvies tre granitskulpturer på Farum Kaserne, Kompagnivej i Farum. Borgmester Ole Bondo Christensen taler ved åbningen, og kulturminister Marianne Jelved vil afsløre skulpturerne.

Nyt kommunalt center søger navn

05. maj 2014
Find på et godt navn til det nye center i Farum Midtpunkt. Vind et gavekort på 1000 kr. til butikker i Furesø Kommune.

Enigt byråd samler rådhuset i Værløse

02. maj 2014
Et enigt byråd besluttede onsdag de overordnede rammer for et samlet Furesø Rådhus på Stiager i Værløse. Samtidig flytter Furesø Jobcenter til Farum Erhvervspark.

Bliv fem år for en dag

02. maj 2014
Bliv fem år for en dag - se videoen med en dag i Furesø set fra femårige Filippas vinkel.

Når samarbejde bliver til kunst

02. maj 2014
I mange år har der ligget tre store granitblokke på Farum Kaserne. De har nu været en tur inde og vende på Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedhuggerskole. Den 10. maj afslører kulturminister Marianne Jelved resultatet, når de tre nye kunstprojekter bliver indviet.

Ingen grænser for fantasien på flyvestationen

30. april 2014
En rå multihal for pladskrævende aktiviteter. Store og mindre museumsprojekter, arbejdende værksteder, internationale sportsbegivenheder. Det, og mange flere højtflyvende ideer, blev lagt frem, da udvalget for Flyvestation Værløse mandag inviterede foreninger og frivillige til at komme med deres ideer.

Uafsluttede byggesager kommer nu på plads

29. april 2014
Furesø Kommune har sat ekstra resurser af til at afslutte 1.800 gamle byggesager. I disse uger begynder de første boligejere at høre fra kommunen

Hjælp din skraldemand

29. april 2014
Arbejdstilsynets regler siger, at dagrenovation skal hentes på hjul. Det medfører en række krav til placering af og adgang til din affaldsbeholder.

Naturstyrelsen åbner op for Flyvestation Værløse

25. april 2014
I oktober overtog Naturstyrelsen den største del af Flyvestation Værløse. Nu inviterer styrelsen foreninger, frivillige og andre interesserede til at komme med forslag og ideer til området.

Enigt Økonomiudvalg beslutter at samle Furesø Rådhus

25. april 2014
Et enigt Økonomiudvalg besluttede i går aftes at sende de overordnede rammer for et samlet Furesø Rådhus på Stiager i Værløse videre til endelig godkendelse i byrådet. Samtidig indstiller udvalget, at Furesø Jobcenter flyttes til lejede lokaler i Farum Erhvervspark for at fremme beskæftigelsen. Furesø Rådhus vil efter planen stå klar i sommeren 2017.

Fjerde år med overskud i Furesø

24. april 2014
Stram økonomistyring giver Furesø solidt overskud for fjerde år i træk.

Lassen-County overrækker proklamation til Furesø Kommune

23. april 2014
For 150 år siden blev Lassen-County grundlagt i Californien. I den anledning vil borgmester Ole Bondo Christensen modtage en proklamation fra Lassen-County torsdag den 24. april på Immigrationsmuseet.

Søndersø skal have klart vand

22. april 2014
Furesø Kommune gennemfører en intensiv opfiskning af fredfisk i Søndersø. Fiskeri med net foregår i april - maj, og opfiskning med vod sker i juni - oktober. Formålet er at give søen klart vand.

Abonnér på nyheder fra kommunen

22. april 2014
Du kan tegne abonnement på information og nyheder fra kommunen om de emner, der interesserer dig.

Er du jobsøgende eller bare nysgerrig?

22. april 2014
Projektmedarbejder, pædagog eller ergoterapeut? Jobmulighederne er mange i Furesø.

Her får du borgerservice

22. april 2014
Skal du bruge nyt pas til sommerferien, have fornyet dit kørekort eller lignende? Så vær opmærksom på, at Borgerservice er flyttet sammen med bibliotekerne. Herunder finder du åbningstiderne:

Forskønnelse i Jonstrup giver nyt torv

15. april 2014
Et nyt torv i Jonstrup er blevet en realitet efter Driftsgården i Furesø Kommune har tænkt kreativt i samarbejde med lokale kræfter.

Stærke fællesskaber i fremtidens daginstitutioner

15. april 2014
Forældre og politikere har sammen taget hul på debatten om fremtidens daginstitutioner i Furesø. Spændende opgave siger udvalgsformand.

Prognose: Furesø Kommune har vokseværk

11. april 2014

Over de kommende år vil Furesø Kommune vokse med små 3.000 borgere. Det er de mange boligprojekter i kommunen, som vil sætte tempoet.

Ny og banebrydende indsats for udsatte familier

10. april 2014
Furesø Kommune og KORA i spidsen for nationalt projekt om bedre og mere sammenhængende indsats for udsatte børnefamilier.

Stort tillykke til Stavnsholtskolen

09. april 2014
Der blev jublet fuldt igennem, da Stavnsholtskolen efter drengefinalen lod sig hylde som vindere af DBU/Ekstra Bladet Skolefodbold 2013/2014. Borgmester Ole Bondo Christensen lykønskede drengene efter kampen.

Revurdering af miljøgodkendelse

08. april 2014
Furesø Kommune tager nu miljøgodkendelsen af Nordanic Chrom A/S, Gammelgårdsvej 67 B i Farum op til revurdering.

Lokalplan vedtaget: Tæt lav boligbebyggelse ved Rolighedsvej i Hareskovby

08. april 2014
Furesø Kommune har endeligt vedtaget Lokalplan 115 for en ny boligbebyggelse i Hareskovby.

Lørdagsåbent to dage i maj – Få nyt pas i god tid inden sommerferien

07. april 2014
Da det er højsæson for bestilling af pas, holder vi ekstra åbent for ekspeditioner af pas to lørdage i maj. Normalt er leveringstiden for et pas 10-14 dage, men i højsæsonen kan leveringstiden være lidt længere.

Flere nye attraktive boliger på vej i Laanshøj

04. april 2014
Salget er gået stærkt, og derfor er HusCompagniet nu klar til at begynde byggeriet af nye boliger i Laanshøj på den gamle Flyvestation Værløse.

Caféforpagter søges til caféen i Farum Kulturhus

01. april 2014
I forbindelse med forpagtning af Farum Kulturhus’ café, søger Furesø Kommune en ny og frisk forpagter. Har du mod på at overtage en café i smukke omgivelser? Vi ønsker et dagligt cafémiljø, men også en samarbejdspartner under de mange arrangementer, der foregår i huset.

Udbud på børnebleer

01. april 2014
Furesø Kommune udbyder leverance af bleer til børneinstitutioner, dagplejere samt andre offentligt støttede pasningsordninger. Leverandørens produkter skal have en høj kvalitet, så børnene opnår den størst mulige sikkerhed og komfort.

Politiet fortæller om indbrud

01. april 2014
Nordsjællands Politi og Furesø Kommune inviterer igen til foredrag om forebyggelse af indbrud. ”Sådan kan du og dine naboer hjælpe hinanden med at forebygge indbrud”. Hør to af politiets eksperter give konkrete gode råd til forebyggelse for boligejere og fortælle om, hvordan naboer i både grundejereforeninger og boligselskaber kan hjælpe hinanden med at gøre livet så svært som muligt for tyven.

Få sparring på dine energiprojekter

01. april 2014
Den populære energirådgivningscafé fortsætter i dette forår. Den næste mulighed for 1:1-sparring med en energirådgiver om egne, helt konkrete projekter er torsdag den 3. april på Værløse Bibliotek i tidsrummet 12 til 18. Her kan du gratis stille spørgsmål, og du kan også tage tegninger med som udgangspunkt for samtalen.

Hvordan søger jeg om byggetilladelse?

01. april 2014
Du skal ansøge om tilladelse inden du går i gang med nybyggeri eller tilbygning.
Mindre byggearbejder behøver ikke byggetilladelse, men skal som hovedregel anmeldes til kommunen. Omfanget af din byggeansøgning afhænger af, hvad du skal bygge.

Stil op til Integrationsrådet, og styrk integrationen

27. marts 2014
Vil du være med til at rådgive byrådet om integration og etniske minoriteters liv? Så stil op som kandidat til Integrationsrådet senest den 9. april

Kurt Bork: Et usædvanligt byrådsmedlem

27. marts 2014
Gennem fyrre år har Kurt Bork Christensen viet sit liv til kommunalpolitik. Den ihærdige politiker har i sin politiske karriere skabt stor glæde for furesøborgerne, blandt andet som stifter af Værløse-Farum Cykelklub og som idemanden bag de 14 nye badmintonbaner i Værløsehallerne, kunstgræsbanen til fodbold og flere bebyggelser i Værløse.

Kursus hjælper ved kroniske smerter

27. marts 2014
Mental sundhed: Det succesrige kursus ’Lær at tackle kroniske smerter’, der har hjulpet mange mennesker landet over, bliver nu udbudt i Furesø.

FC Nordsjælland inviterer til Furesø Dag i Farum Park

25. marts 2014
Superligaen kårer i år dansk mester nummer 100. Det markeres med en stor festdag i Farum Park, hvor FC Nordsjælland inviterer til Furesø Dag i forbindelse med kampen: FC Nordsjælland – AGF den 31. marts.

Borgermøde om prøvearrangementer på Farum Park

25. marts 2014
Furesø Kommune har behandlet forslag om at give en begrænset dispensation til fire prøvearrangementer på Farum Park. Der er borgermøde om emnet tirsdag d. 25. marts på Stavnsholtskolen kl. 19:30.

Tilflytter? Svar og vind

25. marts 2014
Er du tilfytter til Furesø Kommune? Så vil vi gerne vide, hvorfor du valgte Furesø, og hvad du synes om at bo her.

Har du diabetes, eller er du i risikozonen?

24. marts 2014
Så kom til et oplæg, der vil udstyre dig med nemme råd om kost og motion til brug i hverdagen. Arrangementet er åbent for alle, der vil dog være særligt fokus på at forebygge diabetes.

Flyvestationsudvalg på besigtigelse

20. marts 2014
Politikere fra Furesø og repræsentanter fra de nye ejere var tirsdag på tur for at se på hovedstadens mest spændende udviklingsområde.

Indsats på tværs skal gøre den mentale sundhed bedre

20. marts 2014
Mental sundhed: Nye tal viser, at 17 % af furesøborgerne oplever et højt stressniveau dagligt, mod 14 % i 2010. Den mentale sundhed skal derfor i fokus, og det skal ske som en indsats på tværs af de kommunale centre, lige fra Dagtilbud og Skole til Borgerservice og Kultur.

Foredrag om forebyggelse af indbrud

20. marts 2014
Nordsjællands politi og Furesø Kommune inviterer til foredrag om forebyggelse af indbrud. Kom og hør om status på det forebyggende arbejde, og hvordan I som grundejere og boligselskaber kan hjælpe hinanden.

Integration anno 2013: Mad, omsorg og følelser

18. marts 2014
Teaterforestillinger for 800 elever og lærere fra kommunens skoler. Farverige Furesø-festival for 2.600 mennesker. Og hædring af 25 frivillige i Lektie- og Sprogcaféen på Farum Bibliotek. Integrationsrådets arbejde har betydning for rigtig mange menneskers hverdag - nu gør rådet status over 2013.

Furesø forlænger klimaaftale

13. marts 2014
Til lyden af lækre toner fra Jonstrup Jazztrio skrev borgmester Ole Bondo Christensen sammen med Danmarks Naturfredningsforenings (DN) præsident, Ella Maria Bisschop-Larsen, onsdag under på, at Furesø Kommune vil reducere sin CO2-udledning med 2 procent hvert år frem til 2020.

Linje 853 stopper

11. marts 2014
Den 14. marts 2014 kører forsøgsrute til Jonstrup og Ryetvej linje 853 for sidste gang.

Brug Digital Post, og vind en iPad Mini

11. marts 2014
Folketinget har vedtaget, at alle, der kan, fra 1. november i år, skal modtage post fra det offentlige digitalt. 2014 er altså året, hvor du skal oprette en digital postkasse, hvis du er over 15 år.

Farum Bytorv skal styrkes

10. marts 2014
Furesø Kommune sadler nu om og går nye veje på Farum Bytorv. Kommunen går nu i dialog med alle relevante aktører for at styrke Farum Bytorv

Samarbejde har skabt tryghed i Farum Midtpunkt

10. marts 2014
Godt samarbejde om Farum Midtpunkt har skabt så meget tryghed i området, at Enheden for Trygge Boligområder (ETB) ikke længere behøver at være tilknyttet området, oplyser Nordsjællands Politi.

Furesø Kommune klar med ny ambitiøs klimaaftale

07. marts 2014
Med en ny og udvidet aftale forlænger Furesø samarbejdet med Danmarks Naturfredningsforening om at være Klimakommune. Åben reception i Farum Kulturhus onsdag den 12. marts.

Kørsel med Flextur

07. marts 2014
Grib chancen for at blive kørt direkte hjemmefra til middag i byen, til biografen eller på indkøb. Prøv en Flextur, og se hvor nemt det er at komme ud og hjem.

Fuld gang i forberedelsen af folkeskolereformen

07. marts 2014
Skolereformudvalget, der skal rådgive byrådet om folkeskolereformen, er godt i gang med arbejdet og har nu lagt en stram køreplan for de temaer, der skal drøftes, inden skolerne åbner til august. Udvalget består af repræsentanter fra skolebestyrelserne, det fælles elevråd, lærerene, pædagogerne, skolelederne og byrådet.

Furesø ryger og drikker mindre

06. marts 2014
Furesø er blevet endnu sundere, men der er stadig en andel, der får så lidt motion, at det går ud over deres helbred. Det viser en ny stor undersøgelse.

Hvor bliver mit pas af?

05. marts 2014
Går du og venter på et nyt pas? Så vær opmærksom på, at du kan hente det efter 10-14 dage uden yderligere dikkedarer. Du skal altså ikke vente på en besked fra Furesø Bibliotek & Borgerservice.

Borgermøde om Farum Park

05. marts 2014
Furesø Kommune har behandlet forslag om at give en begrænset dispensation til fire prøvearrangementer på Farum Park. Med dispensationen gives der i prøveperioden tilladelse til to koncerter og to messe-arrangementer eller lignende.

Første møde om flyvestationen

03. marts 2014
Masser af grøn natur, 400 nye boliger, Danmarks længste rulleskøjtebane, Filmstation og kreative erhverv. Mandag mødtes Furesøs nye særlige udvalg, der skal rådgive om fremtiden for Flyvestation Værløse.

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen besøgte Fontænehuset

03. marts 2014
Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen besøgte mandag Fontænehuset Furesø i anledning af husets to års fødselsdag

Da Netdesign flyttede mistede Furesø arbejdspladser

28. februar 2014
Netdesign rykkede i 2012 fra Farum, og det kan mærkes i statistikken for arbejdspladser. Heldigvis har Furesø fortsat høj beskæftigelse og lav ledighed på 4 procent, men det er vigtigt at fortsætte det gode samarbejde om at tiltrække arbejdspladser og skabe lokale jobs, siger udvalgsformand

Fælles forståelse om opgaveløsning i folkeskolen

28. februar 2014
Der er nu etableret en fælles forståelse mellem lærere, pædagoger og skoleledere for tilrettelæggelse af arbejdet, når den nye skolereform træder i kraft pr. 1. august 2014.

En støjvold af rene materialer

28. februar 2014
De forhøjede støjvolde langs Hillerødmotorvejen er udført af kontrolleret, ren jord. De midlertidige køreveje er udført af rene, genbrugte byggematerialer.

Tværkommunal chat ophører - nye samarbejdsformer undersøges

27. februar 2014
Furesø Kommune har de seneste tre år samarbejdet med Holbæk, Roskilde, Sorø, Fredensborg og Frederikssund kommuner om en chat, hvor borgerne kunne få hjælp til selvbetjening uden for normal åbningstid. For få chatbrugere og ønsket om hjælp til andet end selvbetjeningsløsninger gør, at chatten lukkes fra 1. marts, og andre muligheder undersøges.

Valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning om patentdomstolen

25. februar 2014
Søndag den 25. maj 2014 er der valg til Europa-Parlamentet. Samme dag forventes det, at der skal være folkeafstemning om patentdomstolen. Allerede fra den 25. februar kan du gøre din stemme gældende, nemlig ved at brevstemme.

Furesø var med på livsstilsmessen i Farum Arena

21. februar 2014
Gode klimaråd, myter om digital post og masser af spørgsmål. Ansatte fra en række af kommunens områder stod på weekendens bolig- og livsstilmesse klar til at fortælle om kommunen og svare på spørgsmål

Spejdernes Lejr 2017 bliver ikke på flyvestationen

20. februar 2014
Spejderne har nu valgt fem mulige kommuner til at være vært for Spejdernes Lejr 2017. Furesø er ikke med, men det lokale samarbejde om ansøgningen vækker glæde.

Furesø på vej med iværksætterhus

17. februar 2014
Furesø Kommune søger partnerskab med private om etablering af et nyt iværksætterhus, der skal være den perfekte rede for iværksættere

Furesø Træ- og Metallaug etablerer sig

12. februar 2014
Nu kan seniorer få chancen for at ’sløjde’ eller arbejde med metal i Stien, når Furesø Træ- og Metallaug etablerer sig. Stiftende generalforsamling den 5. marts.

Mød Furesø på messe i Farum Arena

12. februar 2014
Gæster fra hele regionen ventes at besøge Farum Arena i weekenden, når arenaen for anden gang slår dørene op for bolig- og livsstilsmesse. Furesø Kommune er med. Få gratis billetter

7,4 millioner ekstra til Furesøs ældre

11. februar 2014
Hjemmepleje med mere tid, bedre vilkår for demente på plejecentrene og tidligere forebyggelse i hjemmet. Furesø Kommune gør klar til at sætte regeringens ældremilliard i arbejde.

Høringsfrist forlænget på Klimatilpasningsplan

09. februar 2014
Høringsfristen for Forslag til Tillæg nr. 1 til Furesø Kommuneplan 2013 – Klimatilpasning er forlænget til den 24. februar 2014.

Rift om pladserne - ud med oliefyret

31. januar 2014
Onsdagens inspirationsaften om udskiftning af olie- og naturgasfyr i Værløse havde en forygende tilslutning. Teatersalen i Galaksen var propfuld. Omkring 400 deltagere hørte indlæg af Morten K. Mathiasen, Bolius og Janus Hendrichsen, Energitjenesten.

Nyt udvalg skal sætte fart i flyvestationen

31. januar 2014
430 boliger, kreative erhverv, kultur og masser af natur. Flyvestation Værløse er klar til at tage form som en ny bydel og et stort rekreativt område. Et nyt udvalg skal samle de lokale ideer til udviklingen og give dem videre til byrådet og de nye ejere.

Byrådet lægger op til bredt samarbejde om folkeskolereformen

31. januar 2014
Furesøs skoler ligger i top 10, og det skal de blive ved med. Derfor har byrådet oprettet et nyt rådgivende udvalg, der skal tænke på tværs af kommunen og inddrage både elever, forældre, medarbejdere, ledere, foreninger og erhvervsfolk i arbejdet med folkeskolereformen.

Velbesøgt møde om folkeskolereformen

29. januar 2014
Den 28. januar var 65 repræsentanter fra Furesøs skoler, foreninger og fritidstilbud samlet i Farum Kulturhus - de debatterede på livet løs, hvordan lokalsamfundet bliver en del af folkeskolen efter sommerferien. Ideerne, meningerne og mulighederne var mange. Se billederne fra mødet.

For 5 mio. kr. bedre fysiske rammer til skolerne, tak

28. januar 2014
Med folkeskolereformen følger behovet for bedre inventar og IT-udstyr og individuelle arbejdspladser til lærere og pædagoger på Furesøs folkeskoler. Økonomiudvalget satte 5 mio. kr. i spil den 22. januar.

Jobcentret efterlyser borgernes feedback

27. januar 2014
Jobcenter Furesø vil styrke den gode borgerdialog, derfor opfordrer de nu borgerne til at besvare 7 enkle spørgsmål om deres oplevelse af mødet med Jobcentret. Det skal afdække, om og hvordan jobcentret lykkes med at møde borgerne med respekt og med at finde løsninger sammen med dem.

Sygefraværet falder i Furesø Kommune

24. januar 2014
Fokus på trivsel har givet lavere sygefravær og generel tilfredshed med arbejds-pladsen. Det er nogle af konklusionerne i en stor undersøgelse blandt de ansatte i Furesø Kommune

Arbejdsseminar om folkeskolereformen

22. januar 2014
Formulering af visioner, mål, aktiviteter, tidsplan og resultatindikatorer. Det var nogle af de arbejdsopgaver, den samlede skoleledelse i Furesø Kommunes skolevæsen tog fat på, da de mødtes til arbejdsseminar lige efter nytår.

Vær med i klimaindsatsen - og spar penge

22. januar 2014
Vil du være med og deltage direkte i indsatsen for at spare energi, holde på regnvandet, få kurser i klimamadlavning og samtidig spare penge?

Høring om busdriften fra og med 2015

20. januar 2014
Miljø-, Plan- og Teknikudvalget har besluttet at sende forslag til busdriften fra 2015 i høring. Høringsperioden er fra 20. januar til og med 18. februar 2014.

Vær med til at dele ud af Furesø!

16. januar 2014
Under overskriften ”Sharing Copenhagen” er København blevet udnævnt til årets europæiske miljøhovedstad i 2014. Furesø Kommune er med som eventpartner.

Historisk kortlægning bekræfter nytten af naturpleje i kommunen

15. januar 2014
Danmarkshistoriens mest omfattende registrering af beskyttet natur. Sådan kalder Miljøministeriet det gigantiske projekt, som der i dag løftes første flig af. Furesø er med og har otte nye naturområder.

Mødekalender for Furesø Byråd

14. januar 2014
Furesø Byråd holder 12 ordinære møder i 2014. Møderne er offentlige, og du er derfor altid velkommen til at møde op i Byrådssalen, Rådhustorvet 2 i Farum. Byrådsmøderne foregår som hovedregel den sidste onsdag i måneden og starter kl. 18.

Midlertidig flytning af indgang på Stiager 2

10. januar 2014
Hovedindgangen til rådhuset på Stiager 2 er midlertidigt flyttet til bagsiden af bygningen på grund af ombygning. Har du et ærinde på rådhuset, så følg skiltningen, der viser vej til den midlertidige indgang.

Brug tiden sjovere mand

09. januar 2014
"Det var svært at få tiden til at gå, inden jeg kom på Gedevasevang", siger Leif, der blev alene sidste sommer efter at have været gift med Inge-Lise i 59 år.

Bymidten bliver smukkere

09. januar 2014
En opgradering af Scenetorvet, en ny legeplads og en mere åben adgang til Værløse Station er blandt de nye tiltag, der i disse dage bliver gjort færdig i Bymidten i Værløse

Rekordmange erhvervsfolk til nytårskur

09. januar 2014
Rekordmange erhvervsfolk var tirsdag mødt op i Galaksen til kommunens årlige nytårskur for det lokale erhvervsliv

Spildevandsledning på flyvestationen

07. januar 2014
Furesø Kommune har meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til at anlægge en spildevandsledning på tværs af flyvestationen fra Knardrup til Laanshøj. Anlægsarbejdet berører beskyttede naturtyper på korte strækninger, men selve ledningen har ingen konsekvenser for naturen i området.

Nytårshilsen fra borgmesteren

01. januar 2014
Styr på økonomien, stærke fælleskaber og god service. Læs borgmesterens nytårstale her.

Kontakt

Furesø Kommune

Tlf.: 7235 4000
Mandag-fredag kl. 10-14
Torsdag dog kl. 10-17

Akut - kontakt uden for åbningstid

Borgerservice åbningstider

Find Furesø Kommune på instagram  Følg Furesø Kommune på facebook  Følg Furesø Kommune på LinkedIn

Furesø Kommunes EAN-numre 
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190