Topbillede med græs gif

Vælg periode og nyhedstype

Mar 2017

Nyhedstype

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Alle måneder

Byrådsmøde 29. marts

24. marts 2017
Husk, at der er byrådsmøde onsdag den 29. marts kl. 18. Mødet er åbent for alle, og du er velkommen til at møde op i Teatersalen/Byrådssalen på Kultur- og Aktivitetscentret Stien, Paltholmterrasserne 1 i Farum. Der er indkørsel fra Paltholmvej.

Så er det forår: Gratis kompost

24. marts 2017
Fra 20. marts til og med 30. april 2017 kan du hente gratis kompost på genbrugsstationerne i Furesø Kommune. Komposten er lavet af alt det haveaffald, borgerne har afleveret på genbrugsstationen og i andre haveaffaldsordninger igennem det sidste
års tid. Et par poser/sække og en skovl er alt, hvad du behøver at medbringe, hvis dine træer, græsplænen eller køkkenhaven trænger til nyt liv efter en kold og lang vinter.

Furesøs økonomi viser overskud på driften

23. marts 2017
Furesø kommer ud med et regnskab for 2016, hvor kommunen samlet set ender med at bruge 23 millioner kroner mindre af de opsparede midler end budgetteret.

Brand din virksomhed: Furesø inviterer til jobmesse

21. marts 2017
Mange virksomheder har allerede tilmeldt sig og søger nye medarbejdere blandt 300 ledige, når der er jobmesse den 4. april i Farum Kulturhus. Leder du selv efter nye medarbejdere er jobmessen stedet at besøge for din virksomhed. Det uformelle møde ansigt til ansigt giver erfaringsmæssigt gode resultater – og søger man medarbejdere til småjobs, er jobmessen et godt sted at vise sig frem.

Modregning i overskydende skat

21. marts 2017
Bliver din overskydende skat tilbageholdt af SKAT? Så kan det skyldes, at du har gæld til det offentlige, for eksempel Furesø Kommune.

Miljødag: Planlæg din øko-køkkenhave

21. marts 2017
Kom til miljødag torsdag den 30. marts kl 16.30-19 i Galaksen. Her kan du lære at skabe en rig og velsmagende køkkenhave i balance med naturen. Der vil være aktiviteter og inspiration for både børn og voksne om havens økologi og natur. Mød blot op på dagen – det er gratis og tilmelding er ikke nødvendig.

Ny idrætstalentlinje i Furesø

21. marts 2017
Furesø Kommune, FC Nordsjælland og de lokale idrætsforeninger etablerer en idrætstalentlinje på Stavnsholtskolen. Tilbuddet er i år for unge idrætstalenter, der skal starte i 7. klasse i august 2017. I 2018 og 2019 udvides med hhv. 8. og 9. klasse.

Ordnede forhold på Hvedemarken

20. marts 2017
Furesø Kommune konstaterer med tilfredshed, at parter nu enes om ordentlige løn- og arbejdsvilkår på Hvedemarken, der fra juli skal rumme jobcentrets fremtidige lejemål.

Campus Furesø – stadig en mulighed

16. marts 2017
En del unge i 9. klasse er fortsat usikre på, hvilken uddannelsesvej der er den rette for dem. Det er stadig muligt at vælge en 10. klasse på Campus Furesø – og dermed et år, der ikke kun bidrager til større afklaring, men som også styrker de unge både fagligt, socialt og personligt. I sidste ende er målet at hjælpe Furesøs unge til at vælge og ikke mindst gennemføre den rigtige ungdomsuddannelse første gang.

Svar på kritik i ”Kontant” af lokalplan for Laanshøj

16. marts 2017
Efter at Miljø-, plan og teknikudvalget i sidste uge bakkede enstemmigt op om den nye lokalplan for Laanshøj, forventes planen endeligt vedtaget på byrådsmødet den 29. marts. Borgmester Ole Bondo Christensen (A) har været interviewet til DRs udsendelse, Kontant om emnet. Interviewerens vinkel var, at en gruppe borgere er blevet overhørt i processen. Udsendelsen sendes torsdag aften.

Kender du en ung, der har talent?

13. marts 2017
Frem til 29. marts kan du indstille en ung eller ungegruppe på max 17 år, som har fortjent at blive hyldet for at markere sig stærkt inden for kultur eller idræt.

Efter omfattende høringsproces: Lokalplan for Laanshøj bakkes op af enigt Miljø-, Plan- og Teknikudvalg

13. marts 2017
Et enigt Miljø-, plan- og teknikudvalg (MPT) bakkede i sidste uge op om en ny lokalplan for Laanshøj. Forud er gået en lang proces med inddragelse af borgere, grundejerforeninger, beboerforening og Danmarks Naturfredningsforening.
I den sidste høring indkom der mere end 100 høringssvar, undervejs er der afholdt 2 borgermøder og mere end 15 dialogmøder med de forskellige interessegrupper.

10 år i fællesskab – hvad er Furesø for dig?

13. marts 2017
2017 markerer 10-året for dannelsen af Furesø Kommune. Vi vil bruge anledningen til at sætte fokus på den fælles Furesø-følelse og opfordrer alle borgere, medarbejdere, foreningslivet og erhvervslivet til at dele deres fortælling om livet i Furesø.

Ser du rotter, skal det anmeldes

10. marts 2017
Er du uheldig at få rotter på din ejendom, eller observerer du rotter andre steder i kommunen, skal du anmelde det til kommunen. Vær opmærksom på de fire tegn på rotter: Lugt, ekskre-menter, huller og pibende / kradsende lyde. Rottebekæmpelse er gratis.

Udviklingsudvalg giver anbefalinger om nye senior- og handicapegnede boliger

10. marts 2017
Et udviklingsudvalg bestående af borgere og politikere har afsluttet deres arbejde med fremtidens senior- og handicapegnede boliger. Anbefalingerne handler blandt andet om fleksible boliger, og om at skabe nye boliger i eksisterende boligområder indenfor en kort tidshorisont.

Nyt kørekort?

07. marts 2017
Er dit kørekort blevet væk eller slidt, kan du få udstedt et nyt ved at møde personligt op i Bor-gerservice på biblioteket i Værløse. Laver du bestillingen med dit NemID og booker en tid online, springer du køen over, når du møder op i Borgerservice.

Borgermøde 23. februar: Værløse Bymidte skal være en levende bymidte, hvor vi mødes og handler lokalt

03. marts 2017
Der kom mange ideer og holdninger på banen, da cirka 45 fremmødte borgere deltog i borgermøde om udvikling af Værløse Bymidte torsdag den 23. februar. De kastede sig kritisk og konstruktivt over en række anbefalinger for Bymidtens fremtid.

3F og Furesø Kommune arbejder sammen om en løsning

03. marts 2017
I de seneste dage har Furesø kommune arbejdet på at finde en løsning mellem parterne i henholdsvis fagforeningen 3F og Stendals Group A/S i forhold til at sikre sædvanlige løn- og arbejdsvilkår ved ombygning af den bygning, hvor Furesø kommunes jobcenter har lejet sig ind fra 1.7.2017

Aktuelle vejarbejder i Furesø

02. marts 2017
Om vejarbejde på Ballerupvej og opfriskning af Fiskebækbroen

Visionerne for Laanshøj inden for rækkevidde

02. marts 2017
19 ud af byrådets 21 medlemmer har på baggrund af de indkomne høringssvar indgået en politisk aftale om færdiggørelse af Laanshøj. Aftalen lægger op til en række justeringer af det lokalplanforslag, der har været i høring. Samtidig er der blandt aftaleparterne enighed om at sikre mere naturbeskyttelse, bedre trafikafvikling og flere fællesfaciliteter på Laanshøj. Aftaleparterne ser frem til den videre politiske drøftelse af lokalplanen i først Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, og dernæst Økonomiudvalget og byrådet.

Kontakt

Furesø Kommune

Tlf.: 7235 4000
Mandag-fredag kl. 10-14
Torsdag dog kl. 10-17

Akut - kontakt uden for åbningstid

Borgerservice åbningstider

Find Furesø Kommune på instagram  Følg Furesø Kommune på facebook  Følg Furesø Kommune på LinkedIn

Furesø Kommunes EAN-numre 
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190