Ballerupvej og Kirke Værløsevej

Skolevej fodgængerfelt
Furesø Kommune har forbedret trafiksikkerheden på Kirke Værløsevej og Ballerupvej.

Ombygning af heller samt ny afmærkning

På begge veje er nogle af midterhellerne ombygget. Det giver bedre mulighed for at krydse vejen, ligesom det øger trafiksikkerheden. Endvidere er der lavet ny afmærkning på Ballerupvej og enkelte steder på Kirke Værløsevej.

Forbedring for skoleelever i signalkrydset Kirke Værløsevej/Jomfrubakken

Skoleelever har krydset Kirke Værløsevej i krydsets vestlige side – det vil sige imod færdselsretningen. Det skaber farlige situationer, blandt andet konflikter med svingende biler.

For at gøre det lettere at krydse Kirke Værløsevej i signalets østlige side er der etableret et større venteareal, et blåt cykelfelt og et nyt grønt lys, som cyklisterne kan bruge. Samtidig er der lagt spoler ned i cykelstien, så det grønne lys bliver forlænget, når cyklisterne kommer.

Kommunen undersøger også muligheden for at etablere små lys i asfalten, som gør bilister opmærksomme på krydsende cyklister. Lysene i asfalten tændes kun, når der rent faktisk er cyklister på tværs af Kirke Værløsevej.

Dynamiske færdselstavler

På Kirke Værløsevej er opstillet dynamiske færdselstavler, som kun er tændte, når der er særligt behov for det. Det gælder især, når skoleelever har brug for at krydse vejen. Blandt andet er der opstillet fart-visere (”din fart”). Ved midterhellerne ved Søndersø Park kombineres fartviserne med en advarselstavle, som gør opmærksom på krydsende skolebørn.

Ved Ny Vestergårdsvej er opstillet et venstresvingsforbud, som kun gælder om morgenen. Formålet er at forhindre, at bilister kører ad Ny Vestergårdsvej for at undgå kø på Kirke Værløsevej.

Beboere og skole er inddraget

Projekternes udformning er baseret på dialog med Søndersøskolen samt henvendelser fra borgere. De to strækninger indgår endvidere i kommunens Vej- og Trafikplan.

Desuden har Furesø Kommune gennemført en række analyser af de trafikale forhold. Blandt andet er der gennemført trafiktællinger og fartmålinger samt registreringer af bløde trafikanters krydsning af vejene. Kommunen har også set på data for trafikulykker.

Nærmere oplysninger

Tegninger med det konkrete projekt kan fås i elektronisk form ved henvendelse til Vej og Park.

Sidst opdateret 24. november 2015

Kontakt

Vej og Park

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 5355
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Relevante links

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.