Kørsel i nødspor på Hillerødmotorvejen

Bilkø set bagfra
Vejdirektoratet gennemfører forsøg med kørsel i nødspor på Hillerødmotorvejen mellem tilkørsel 8 Værløse og frakørsel 6 Bagsværd.Hillerødmotorvejen mellem Værløse og Skovbrynet har i mange år været overbelastet i morgenmyldretiden i retning mod København. På en typisk hverdag kører trafikanterne ofte under 50 km/t i et tidsrum på halvanden time, og der kan være kø på fire til syv kilometer.

Derfor gennemfører Vejdirektoratet et forsøg med kørsel i nødsporet på Hillerødmotorvejen.

Det vil kun være i morgenmyldretiden på hverdage, at nødsporet kan inddrages som et kørespor. Det vil i praksis sige en del af tidsrummet kl. 6-10. Resten af tiden fungerer nødsporet som et helt almindeligt nødspor.

Forsøget skal afprøve en ny måde at udnytte det eksisterende vejareal mere effektivt og forbedre fremkommeligheden for trafikanterne på motorvejen. Samtidigt mindskes sivetrafikken på de omkringliggende veje, som f.eks. Frederiksborgvej.

Foranstaltninger

Vejdirektoratets TrafikInformationsCenter (T.I.C.) tjekker strækningen med videokameraer, inden der evt. gives tilladelse til kørsel i nødsporet. Desuden er der et automatisk system til detektering af hændelser på strækningen. Det alarmerer T.I.C., hvis f.eks. et køretøj er gået i stå i nødsporet eller holder på en af de to nødpladser, ligesom der også gives alarmer for spøgelsesbilister og holdende køretøjer på de to almindelige kørespor.

Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning er der anlagt to nødpladser ved siden af nødsporet, så køretøjer, der er havareret, kommer længere væk fra den kørende trafik, og der bliver bedre plads til at hjælpe.

Der er planlagt følgende, når kørsel i nødspor er tilladt:

  • Ved hændelser i nødspor eller køretøj på nødplads => Nødsporet lukkes for kørsel
  • Ved afgrænsede hændelser på motorvejens to ”normale” spor holdes nødsporet åbent for at afvikle mest mulig trafik og mindske kølængderne, til politiet er fremme og evt. beder T.I.C. om at gøre noget andet
  • Ved udrykningskørsel skal køretøjerne benytte de to ”normale” spor, med mindre politiet i den pågældende situation beder T.I.C. om at lukke for kørsel i nødspor.

Vejdirektoratet salter og rydder for sne som på en tresporet strækning, så nødsporet vil også være farbart i vinterhalvåret.

Mere information

Forsøget evalueres undervejs, og Vejdirektoratet vurderer løbende, om noget skal fungere anderledes.

Du kan finde mere information på Vejdirektoratets hjemmeside vd.dk/noedspor, og på "Forstå Tavler" kan du se, hvordan trafikanterne skal forholde sig til de tre tavlevisninger.

Sidst opdateret 24. november 2015

Kontakt

Vej og Park

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 5355
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)