Klipning af hække og beplantning

Jakob Ethelberg
Overholder du frihøjden? Ellers er det tid at klippe din hæk og beplantning.
Som grundejer har du pligt til at beskære din beplantning, så den ikke breder sig ud over vej, cykelsti og fortovsareal foran din ejendom.

Klipning af hæk og beplantning

Du skal foretage din beskæring til en højde på 2,8 meter over fortov og 4,20 meter over kørebane, og så beplantningen kun er på dit private areal.

Ifølge vejlovgivningen må der heller ikke være bevoksning, der skygger for vejbelysningen eller dækker for vejskilte. Det gælder både langs offentlige og private veje og stier.

I henhold til Vejloven kan kommunen klippe hækken for ejerens regning, hvis hensynet til færdslen gør det nødvendigt.

Renholde fortove

Som grundejer skal du også være opmærksom på, at du har pligt til renholde de fortove, som grænser op til din ejendom. HUSK at du ikke må bruge pesticider på kommunens arealer.

Sidst opdateret 18. april 2016

Kontakt

Driftsgården

Ny Vestergårdsvej 7-9
3500 Værløse
Tlf.: 72 35 53 73
E-mail: driftsgd@furesoe.dk

Find Driftsgården på Krak

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.