Snerydning og glatførebekæmpelse

Sne ved Søndersø
Du har et ansvar som grundejer - også i forhold til snerydning og glatførebekæmpelse. Nederst på siden finder du Regulativ for Vintervedligeholdelse og renholdelse i Furesø Kommune.

Snerydning og glatførebekæmpelse på offentlige veje iværksættes efter en forud fastlagt plan, som er godkendt af politiet. Vinterberedskabet er etableret i perioden 1. november - 1. april, medmindre særlige vinterforhold nødvendiggør en længere beredskabsperiode.

Her kan du se, hvad kommunen og grundejerne hver især skal tage sig af, når vinteren tager fat.

Kommunens opgaver

Alle kommunens offentlige veje og stier er inddelt i forskellige klasser for vinterveje. Snerydning i gangsættes først i det omfang, hvor fremkommeligheden for trafikanterne ikke er acceptabel.

Kommunen har følgende klasser for vinterveje i forbindelse med kørebaner og stier:

    • Kørebaner, cykelstier og hovedstier i vintervejklasse I glatføres og sneryddes hele døgnet alle ugens 
      dage. Snerydningen iværksættes først på veje og stier efter ca. 5 cm jævnt snelag.
    • Kørebaner i vintervejklasse II glatføres og sneryddes alle ugens dage i tidsrummet kl. 5.00-22.00, og 
      stier i vinterstiklasse II saltes og sneryddes inden for normal arbejdstid.
    • Kørebaner i vintervejklasse III ryddes inden for normal arbejdstid, når snerydningen er gennemført på 
      højere prioriterede veje og stier.
    • Kørebaner i vintervejklasse IIII foretages ingen glatførebekæmpelse eller snerydning

Du kan se kort over klassificering af veje og stier nederst på siden.

Grundejerens opgaver

Offentlige veje

Ejere af ejendomme, der grænser til offentlig vej eller sti, har pligt til at:

    • rydde fortov og sti ud for ejendommene
    • træffe foranstaltninger mod glatføre på fortov og sti.

Snerydning og glatførebekæmpelse omfatter pligt til at rydde omkring brandhaner og installationer til trafikregulering.

I forbindelse med glatførebekæmpelse anbefaler vi, at du gruser fortov og stier. Brugen af salt kan skade den omkringstående beplantning.

Fortove på torve og pladser ryddes og glatførebekæmpes af grundejerne til de tilstødende ejendomme.

Grundejernes forpligtelser udføres i overensstemmelse med bestemmelserne i Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse i Furesø Kommune. Herfra er undtaget stier i eget tracé, som ryddes af Furesø Kommune.

Private fællesveje og stier

Ejere af ejendomme, der grænser op til private fællesveje og stier, har pligt til at foranstalte snerydning og glatførebekæmpelse efter retningslinjerne beskrevet i Lov om Private fællesveje §§ 80 og 81.

Parkering

Er der udsigt til snevejr, bør du parkere således, at snerydningen ikke hindres. Uhensigtsmæssig parkering på smalle veje eller vendepladser kan medføre, at det ikke er muligt at rydde vejen for sne.

Sidst opdateret 19. februar 2019

Kontakt

Driftsgården

Ny Vestergårdsvej 7-9
3500 Værløse
Tlf.: 72 35 53 73
E-mail: driftsgd@furesoe.dk

Find Driftsgården på Krak

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.