Supercykelsti Værløseruten

Nu kommer cyklisterne hurtigere frem! Forbedret infrastruktur til cyklister får flere til at cykle. Derfor indvier Furesø Kommune sammen med Supercykelstierne den nye supercykelsti Værløseruten C 82 på Fiskebækvej og Ballerupvej d. 30. juni.

Værløse-ruten C 82 ligger på Fiskebækvej og Ballerupvej og forbinder dermed Farum og supercykelstien Farum-ruten med supercykelstien Ring 4 ruten via erhvervsområdet i Ballerup. Værløse-ruten er et samarbejdsprojekt mellem Furesø og Ballerup Kommuner samt Supercykelstisekretariatet. Den statslige Cykelpulje har støttet projektet med 50% af omkostningerne.

Festlig indvielse af Supercykelstien Værløseruten

Programmet for indvielsen af supercykelstien Værløseruten blev fastholdt på trods af dårlig vejrudsigt, så den festlige cykelkaravane med borgmesteren i spidsen startede kl. 7.30 fra Farum med kurs mod Værløse. Undervejs var der flere stop, hvor forbedringerne på cykelstien blev forklaret, og hvor en musikcykel sluttede sig til karavanen. I krydset Kirke Værløsevej-Fiskebækvej stod supercykelstisekretariatet klar til at modtage cykelkaravanen med opstillet pavilloner, beachflag og serverede kaffe og croissanter. borgmesteren uddelte præmier til vinderne af den lokale ”Vi cykler til arbejde” konkurrence og klippede den orange snor.

Se pressemeddelelse om arrangementet samt billedserie for arrangementet nedenfor.

Hvad har vi lavet på Værløseruten?

  • Cykelstien er blevet gennemgående ved sidevejene, dvs. kantsten er fjernet og stien udjævnet og afmærket med blå cykelbane.
  • Sikkerhed og fremkommelighed for cyklister og gående er forbedret i lyskryds.
  • Busstoppesteder er forbedret med fremrykket perron, så passagererne ikke står direkte ud på cykelstien.
  • Ved flere busstoppesteder er etableret cykelparkering og flere cykelparkeringspladser.
  • Cykelparkeringsforholdene på Værløse Station er som led i projektet allerede forbedret med overdækket cykelparkering.
  • På Fiskebækvej ved indkørsler til villaerne er etableret en lille afmærkning for at øge sikkerheden for cyklisterne, således at de holder større afstand til indkørslerne.

Bliv klogere på kommunens cykelindsats

Læs mere om Supercykelstier på www.supercykelstier.dk.
Læs om indsatsen for at forbedre cykelparkeringsforholdene på  www.furesoe.dk/cykelp.
Læs om Furesø Kommunes indsats for at fremme cyklisme og reducere trængsel og energiforbrug til transport på www.furesoe.dk/groenmobilitet.

Henvendelse om spørgsmål til projektet rettes til Center for By og Miljø på bme@furesoe.dk.

Sidst opdateret 16. oktober 2017

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.