Supercykelsti mellem Farum og København

Balloner cykelsupersti
Det virker! Der kommer flere cyklister, når cykelstierne bliver bedre! Tællinger og evalueringsrapporten fra 2014 dokumenterer dette!

Tællinger og evalueringsrapporten fra 2014 dokumenterer dette!
 
• Tællinger udført af Supercykelsti-sekretariatet viser, at antallet af cykelpendlere på ruten i perioden 2012 – 2016 er steget med 61 % (hverdagsdøgn)
• Furesø Kommunes seneste tællinger viste, at på trods af meget dårligt vejr i tælleperioden, var der fortsat en lille stigning på hverdagspendlingen på Farumruten ved kommunegrænsen til Gladsaxe. Tallene viste, at morgenpendlingen i sydgående retning var steget med 7%.

Oplysninger fra evalueringsrapporten fra december 2014 viste: 
• Blandt cykelpendlerne er 21 % helt nye trafikanter på ruten, mens 14 % i dag oftere vælger ruten, sammenlignet med før den blev indviet som Farumruten
• 25 % af de nye cykelpendlere på ruten har tidligere kørt i bil
• 90 % af cykelpendlerne mener, at Supercykelstien lever op til forventningerne.
• 90 % af cykelpendlerne svarer, at det er nogenlunde eller meget nemt at holde en jævn cykelhastighed. I 2012 var det tal nede på 74 %.
• Følelsen af tryghed på ruten er på en 10-trinsskala steget fra 7,3 til 8,1.

I Furesø har vi fået mange positive kommentarer til etableringen af LED-lys på ruten, som vi kalder "den lysende cykelsti". Vi får også gode kommentarer på drift og vedligehold, dvs. fejning og i tidligere år snerydning.

Læs faktaark og evalueringsrapport nedenfor.

 

Læs om Furesø Kommunes indsats for grøn mobilitet, bl.a. cykelparkeringsfaciliteter og egne cykeltællinger her: www.furesoe.dk/groenmobilitet 

Se omtalen af evalueringsrapporten i Berlingske her: www.b.dk/nationalt/supercykelsti-faar-flere-i-sadlen.Sidst opdateret 20. januar 2019

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.