Projektbeskrivelse

Idéen i projektet er at udvikle et koncept for, hvordan elever i 6. klasse i et forløb på i alt tre uger bruger cyklen som tema for tværfagligt arbejde i fagene historie, dansk, matematik, natur & teknik, hjemkundskab, design/sløjd og idræt. Nøgleordene er samarbejde og innovation. Undervisningen foregår dels som teori, dels i værksteder, og den overordnede vision er at skabe fremtidens cyklister gennem et personligt ejerskab til cyklen.

De første to uger bliver cyklen inddraget i næsten alle fag, og eleverne lærer også at vedligeholde deres egne cykler. I den tredje uge er der udviklet 3 projektforløb:

  • I det ene skal eleverne bygge deres egen cykel, men de skal tænke ud af boksen: Cyklen må ikke ligne en almindelig cykel, og de skal bruge materialer fra brugte cykler, barnevogne, skateboards, ski og lignende. Det "tvinger" eleverne til at se nye muligheder.
  • Det andet handler om cykel og kost, hvor eleverne skal udarbejde sunde kostplaner for børn på deres egen alder, selv kunne lave maden, samt udarbejde en præsentation for at kunne overbevise deres kammerater om, hvorfor det er en god idé at spise sundt.
  • Det tredje forløb handler om cykel og motion, hvor eleverne skal undersøge bevægelsesmulighederne på cykel, udvikle et motionsprogram for børn på deres egen alder, og de skal udarbejde et præsentation for at kunne overbevise deres kammerater om, hvorfor det er en god idé at motionere, gerne på cyklen.

 Drengene med deres cykler  Cykelværksted
 Skicykel  Væltehans

Projektet er et konkret og virkelighedsnært bud på, hvordan vi kan udvikle folkeskolen med læring, som fremmer elevernes tekniske interesse og innovationslyst. Vi kan fastholde eleverne som aktive cyklister, og de drenge, som har svært ved at engagere sig i den normale undervisning, bliver tiltrukket af kombinationen af faglighed og praktisk arbejde, hvor det praktiske arbejde vel at mærke er den motiverende drivkraft.

I løbet af foråret afprøver vi konceptet på Solvangskolen og Lyngholmskolen i Furesø Kommune, og efter en evaluering lægger vi sidste hånd på undervisningsmaterialet. Det kommer til at bestå af en lærervejledning, elevmateriale og en samling af værktøjskasser.

Anvendelsen på andre skoler

Andre skoler vil for skoleåret 2013-2014 kunne låne værktøjskasserne med kopier af undervisningsmaterialet fra Bicycle Innovation Lab mod betaling af transportomkostningerne og et mindre administrationsgebyr.

Se foreløbigt materiale i form af en lærerrettet præsentation af undervisningsmaterialet af , samt selve undervisningsmaterialet og et eksempel på en elevorientering om projektet.

Yderligere informationer om projektet

Anette Lauge, skoleleder Solvangskolen, alau@furesoe.dk
Kaj Klint Pedersen, skoleleder, Lyngholmskolen, kkpe@furesoe.dk
Lene W. Hartmann, klimaprojektleder Furesø Kommune, lwh@furesoe.dk
Torben U. Rosenørn, lektor. Institut for Læring & Filosofi, Aalborg Universitet Esbjerg, tur@learning.aau.dk
Hans Jørgen Boye Petersen, Cykelstalden.dk, hans@cykelstalden.dk
Signe Jul Andersen, arkitekt, MAA, signe@bicycleinnovationlab.dk

Sidst opdateret 16. september 2013

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen