Børn og unge cykler - super sejt

Cykelbilled - Maj-Britt
Cykling er en hjertesag, der gavner økonomien, klimaet og sundheden. Det er vigtigt, at børn og unge cykler, og Furesø Kommune tager mange initiativer på dette område.

Alle Daginstitutions-Børn cykler
Furesø Kommune afholder for tredje år kampagnen "Alle Daginstitutions-Børn Cykler", hvor formålet er, at forældre og børn vælger cyklen til institutionen.

Kampagnen finder sted fra april til december og er et samarbejde mellem daginstitutionerne og Miljø- og klimaambassadørordningen. Alle institutioner i Furesø Kommune kan deltage i en periode på mellem to uger og op til fire måneder.
Vær med - det er både sundt og sejt at cykle! Spørgsmål til kampagnen kan man stille i sit barns daginstitution eller miljø- og klimaambassadørordningen e-mail: srpe@furesoe.dk.

Se forældrefolder om kampagnen her

Alle børn Cykler
I Furesø Kommune deltager skolernes 0.-10. klasse klassevis i Alle Børn Cykler. I løbet af to uger i september gælder det om at cykle til skole så mange dage som muligt - og at huske cykelhjelmen. For hver dag børnene cykler, får de 1 point i konkurrencen. Husker de også hjelmen, får de 1 ekstra point.
 
"Alle Børn Cykler" arrangeres af Dansk Cyklist Forbund. Formålet er dels at inspirere flere børn til at cykle mere og dels at sætte en debat i gang i hjemmene og på skolerne om transportvalg og trafiksikkerhed. Jo flere, der cykler til skole, jo færre biler er der foran skolen, og des sikrere bliver elevernes skolevej! Endelig skånes miljøet og klimaet for en masse CO2 udledning, når eleverne cykler frem for at blive kørt i bil.
 

Cykelundervisningsprojektet – Folkeskolen cykler
Cykelundervisningsprojektet er nu et undervisningsprojekt, som årligt gennemføres på flere skoler i Furesø, senest på Lyngholmskolen og Søndersøskolen i 2015. Læs mere på www.furesoe.dk/folkeskolencykler, der også leder hen til billeder, film, kompendie og omtale i Årsberetningen 2014 for Cykelpuljen.

 

 

 

 

 

 

Sidst opdateret 19. december 2017

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen