Skattesatser i 2010

Her kan du finde kommunens skattesatser for 2010

Farum

Værløse

Personskat (procent)

I henhold til sammenlægningsaftalen mellem Farum og Værløse kommuner skal Farums udskrivningsprocent være 2,3 procentpoint højere end Værløses i perioden 2007-2013.

27,2

24,9

Grundskyld (promille)

I henhold til sammenlægningsaftalen mellem Farum og Værløse kommuner skal Farums grundskyldspromille være 7 promillepoint højere end Værløses i perioden 2007-2013.

28,5

21,5

Grundskyld af produktionsjord (promille)

Ejendomme der benyttes til landbrug, gartneri, frugtplantage eller skovbrug, opkræves grundskyld med en promille, der er 9,7 promillepoint lavere end den fastsatte grundskyldspromille. I kommuner, hvor grundskyldspromillen er fastsat til mere end 22, kan der højst opkræves 12,3 promille i grundskyld.

12,3

11,8

Kirkeskat (procent)

0,65

0,65

Dækningsafgifter af offentlige ejendomme:

Ejendomme der ejes af stat, region eller kommune, og som ikke drives erhvervsmæssigt, er fritaget for grundskyld, men pålægges 
dækningsafgift. Dækningsafgiften pålægges af såvel ejendommens grundværdi som af forskellen mellem grundværdien og ejendomsværdien. 

Grundværdi (promille)

Forskelsværdi (promille)
12

8,75
12

8,75

Dækningsafgifter af forretningsejendomme:

Kommunen kan udskrive dækningsafgift af visse private forretningsejendomme og afgiften svares af ejendommens forskelsværdi mellem grundværdien og ejendomsværdien.

Forskelsværdi (promille)

10

10
Sidst opdateret 19. marts 2018

Kontakt

Regnskab og Digitalisering

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4550

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)