Effektiviseringsstrategi

Byrådet vedtog i 2010 kommunens effektiviseringsstrategi, og den satte kursen for den forandrings- og fornyelsesproces, som gennem de sidste år har medvirket til at udvikle Furesø Kommune til en effektivt drevet kommune med en bæredygtig økonomi.
Byrådet i Furesø har en ambition. Furesø Kommune skal være et attraktivt sted at bo og arbejde. Kommunen skal have en stabil økonomi, hvor der er politisk råderum til at sætte nye og ambitiøse tiltag i værk. Og kommunen skal yde kommunal service af høj kvalitet.

Kommunens store udfordringer i de kommende år

Furesø Kommune står overfor en meget stor udfordring i de kommende år. Aldersprofilen for kommunens medarbejdere viser, at ca. 25 procent af de ansatte er over 55 år. Det betyder, at kommunen indenfor de næste 5-10 år vil skulle sige farvel til rigtigt mange ansatte, som vil vælge at forlade kommunen og gå på pension eller efterløn.

I de kommende år vil det yderligere blive vanskeligt at rekruttere den nødvendige arbejdskraft. Det betyder, at kommunen skal ændre på de eksisterende arbejdsgange og den måde, som vi gør tingene på i dag. For kommunen skal løse opgaverne med færre medarbejdere i fremtiden. Som eksempel kan nævnes, at kommunens nyeste befolkningsprognose viser, at gruppen af ældre over 80 år, som fysisk er de mest plejekrævende, stiger med 72 procent fra 2010 til 2022, mens det bliver vanskeligere at rekruttere det nødvendige plejepersonale til at tage sig af de ældre.

Derfor er der hele tiden behov for nye måder at gøre tingene på - og her spiller effektiviseringsarbejdet en vigtig rolle.

Effektiviseringsstrategien

Byrådet vedtog i 2010 kommunens effektiviseringsstrategi for at skabe grundlaget for, at kommunen hele tiden arbejder offensivt med effektiviseringer med henblik på at løse de fremtidige udfordringer og skabe bedre service for furesøborgerne.

Strategien sætter de politiske rammer og visionen for, hvordan Furesø Kommune arbejder med effektiviseringer for at sikre at Furesø Kommune forbliver en attraktiv kommune at bo og arbejde i. Effektiviseringsstrategien beskriver den kontinuerlige forandrings- og fornyelsesproces, og opstiller en række indsatsområder for effektiviseringsarbejdet.

Du kan læse effektiviseringsstrategien og de fastsatte indsatsområder for 2010 via de to dokumenter nederst på denne side.

To tilgange til effektivisering i Furesø Kommune

Byrådet har i effektiviseringsstrategien lagt op til, at vi i Furesø Kommune arbejder med to tilgange til effektiviseringer:

  • Den traditionelle opfattelse af effektiviseringer er, at kommunen skal kunne levere samme eller bedre service for de samme eller færre ressourcer.
  • Den supplerende tilgang til effektiviseringer er, at vi gennem forebyggelse og en ændret tilrettelæggelse af de kommunale serviceopgaver skal gennemføre forandringer og forbedringer, der kan reducere kommunens samlede udgifter til borgerrettede services og forsørgelsesudgifter. 
Sidst opdateret 05. august 2016

Kontakt

Regnskab og Digitalisering

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4550

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)