Budget 2016

Tiden går

Budget 2016

Den 7. oktober vedtog et bredt flertal i Byrådet Budget 2016.

Fokus har været på at sikre et budget i balance, at begrænse serviceforringelser til et minimum og at holde fast i en positiv udvikling af Furesø, der de seneste år har oplevet en befolkningstilvækst på mere end 1.200 borgere.

Budgetaftalen for 2016 samt bilagene til budgetvedtagelsen finder du nedenfor. Referatet af budgetvedtagelsen finder du her.

Nedenfor finder du de enkelte afsnit om Budget 2016.

Sidst opdateret 06. februar 2019