Skattesatser 2018

Kugleramme med farvet kugler
Skattesatser i Furesø i 2018

Skattesatser i Furesø i 2018

I tabellen nedenfor kan du se, hvad skattesatserne er i Furesø Kommune i 2018.

 

TYPE

PCT.

Personskat1)

24,8

Grundskyld

 

- Boliger2)

21,5

- Produktionsjord3)

6,7

Dækningsafgift

 

- Offentlige ejendommes grundværdi4)

10,75

- Offentlige ejendommes forskelsværdi4)

8,75

- Forrentningsejendomme5)

5,5

1) Ifølge den aftale, der er lavet om sammenlægning af Farum og Værløse kommuner, skal Farums udskrivningsprocent være 2,3 procentpoint højere end Værløses i perioden 2007-2013.

2) Ifølge den aftale, der er lavet om sammenlægning af Farum og Værløse kommuner, skal Farums grundskyldspromille være 7 promillepoint højere end Værløses i perioden 2007-2013.

3) Ejendomme der benyttes til landbrug, gartneri, frugtplantage eller skovbrug, opkræves grundskyld med en promille, der er 9,7 promillepoint lavere end den fastsatte grundskyldspromille. I kommuner, hvor grundskyldspromillen er fastsat til mere end 22, kan der højst opkræves 12,3 promille i grundskyld.

4) Ejendomme, der ejes af stat, region eller kommuner, og som ikke drives erhvervsmæssigt, er fritaget for grundskyld. Disse ejendomme pålægges dog dækningsafgift. Dækningsafgiften pålægges af både ejendommens grundværdi og af forskellen mellem grundværdien og ejendomsværdien. Byrådet bestemmer selv, om denne afgift skal opkræves (jf. Lov om kommunal ejendomsskat (KEL) §23).

5) Kommunen kan udskrive dækningsafgift af visse private forretningsejendomme, og afgiften svares af ejendommens forskelsværdi mellem grundværdien og ejendomsværdien.

Skatten i andre kommuner

Du kan læse mere om skatten i andre kommuner her.

Sidst opdateret 06. februar 2019

Kontakt

Budget

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4517 

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.