Teknisk Budget 2017-2020

Antique clock
Teknisk budget 2017-2020

Det tekniske budget er fundamentet, som årets budget er bygget på. Formålet med det tekniske budget er at fastlægge det nødvendige grundlag for Byrådets politiske arbejde med budget 2017-2020.

Det tekniske budget for 2017-2020 tager udgangspunkt i korrigeret budgetforslag for 2017 fremskrevet med KLs skøn over pris- og lønudviklingen.

Det tekniske budget er desuden reguleret med budgetkorrektioner, der vurderes nødvendige for at opretholde det eksisterende serviceniveau. Tekniske korrektioner er primært ændringer i budgetforudsætningerne. De kan dog også være konsekvenser af politiske beslutninger, der er foretaget siden budgetvedtagelsen i oktober 2015.

Politiske behandling af teknisk budget 2017

I august behandlede de politiske udvalg det tekniske budget. Referaterne fra de enkelte udvalg kan du læse via links nedenfor:

Fagudvalg

 Oversigt over tekniske korrektioner - Budget 2017

Børne- og Skoleudvalget

 Bilag - BSU

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

 Ingen korrektioner

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget        

 Bilag - BEU

Social- og Sundhedsudvalget

 Bilag - SSU

Miljø-, Plan- og Teknikudvalget

 Bilag - MPT

   
 1. behandling af Budget 2017  Oversigt over tekniske korrektioner - Budget 2017
Økonomiudvalget  Bilag - ØU
Byrådet  Bilag - Oversigt over ændringer til tekniske korrektioner for alle udvalg
   Bilag - Tekniske korrektioner Budget 2017 - ændringer efter 1. behandling

  

Sidst opdateret 17. januar 2018

Kontakt

Budget

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4517 

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)