Skattesatser 2017

Billede af småpenge bag gitter
Skattesatser i 2017

Skattesatser i Furesø i 2017

I tabellen nedenfor kan du se, hvad skattesatserne er i Furesø Kommune i 2017.

 

TYPE

PCT.

Personskat1)

24,8

Grundskyld

 

- Boliger2)

21,5

- Produktionsjord3)

6,7

Dækningsafgift

 

- Offentlige ejendommes grundværdi4)

10,75

- Offentlige ejendommes forskelsværdi4)

8,75

- Forrentningsejendomme5)

6,0

1) I henhold til sammenlægningsaftalen mellem Farum og Værløse kommuner skal Farums udskrivningsprocent være 2,3 procentpoint højere end Værløses i perioden 2007-2013.

2) I henhold til sammenlægningsaftalen mellem Farum og Værløse kommuner skal Farums grundskyldspromille være 7 promillepoint højere end Værløses i perioden 2007-2013.

3) Ejendomme der benyttes til landbrug, gartneri, frugtplantage eller skovbrug, opkræves grundskyld med en promille, der er 9,7 promillepoint lavere end den fastsatte grundskyldspromille. I kommuner, hvor grundskyldspromillen er fastsat til mere end 22 kan der højst opkræves 12,3 promille i grundskyld.

4) Ejendomme der ejes af stat, region eller kommuner, og som ikke drives erhvervsmæssigt, er fritaget for grundskyld, men pålægges dækningsafgift. Dækningsafgiften pålægges af såvel ejendommens grundværdi som af forskellen mellem grundværdien og ejendomsværdien. Byrådet bestemmer selv, om det vil opkræve denne afgift (jf. Lov om kommunal ejendomsskat (KEL) §23).

5) Kommunen kan udskrive dækningsafgift af visse private forretningsejendomme og afgiften svares af ejendommens forskelsværdi mellem grundværdien og ejendomsværdien.

Skatten i andre kommuner

Du kan læse mere om skatten i andre kommuner her.

Sidst opdateret 01. december 2016

Kontakt

Budget

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4517 

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.