Velbesøgt borgermøde om budgettet

Budgetsøjle
Endnu engang viste Furesøs borgere, at de ønsker at bidrage aktivt til udviklingen af kommunen. 125 debatlystne mødte op til dialog med politikerne, da der onsdag aften var indbudt til borgermøde om budgettet.

I sin velkomst til borgermødet var det en optimistisk borgmester, Ole Bondo Christensen (A), der mødte borgerne.

”Efter en svær start, da Furesø blev etableret i 2006, med kæmpegæld og store underskud, er kommunens økonomi nu forbedret markant. Særskatten i Farum er væk, vi har sparet op til nødvendige anlægsinvesteringer, og vi har skabt balance mellem indtægter og udgifter. Furesø er blevet an attraktiv bosætningskommune. Mange nye borgere og virksomheder vælger at slå sig ned i kommunen. Men vi oplever i disse år også store udgiftsstigninger indenfor områder som voksenhandicap, sundhed og ældreområdet. Samtidig er vi ramt af stramme statslige udgiftsrammer og betaling af udligningsbidrag til andre af landets kommuner. For fortsat at sikre budgetbalance har forvaltningen fremlagt et budgetforslag for 2017, der rummer effektiviseringer og besparelser for 30 mio. kr. ud af kommunens samlede budget på 2,4 mia. kr. Nu går vi i gang med at debattere budgetforslaget. Opgaven må være at få enderne til at mødes med færrest mulige forringelser af kernevelfærden.”

Ved borddrøftelser blev alle emner i budgetforslaget vendt, og det var især bordet med børne- og skoleområdet, der var velbesøgt blandt andet med debat om skoler, FFO og en mulig omlægning af daginstitutioner. Processen er på dette område langt fra slut, da der stadig følger en inddragelsesproces, hvor forslagene vil blive vendt med de berørte samråd og institutioner.

Også kultur-, fritids- og idrætsområdet havde mange fremmødte borgere blandt andet med besøg fra foreningslivet, der fik debatteret emner som bredde- og eliteidræt, ungekulturliv og samdrift af idræts- og fritidsinstitutioner.

Borgmester Ole Bondo Christensen sluttede sin budgettale til borgermødet af med at konstatere, at vi også skal huske, at budgetlægning ikke kun handler om at spare: ”Med Furesøs budget på sammenlagt 2,4 mia. kr. skal vi hele tiden tænke muligheder for nyudvikling og kvalitetsforbedringer i tæt samarbejde med borgerne. Der er masser at glæde sig over i Furesø, og der er meget vi sammen skal udvikle og gøre endnu bedre.”

Borgermødet er en del af høringen af budgettet, der løber frem til 26. september. Budgettet vedtages endeligt på byrådsmødet den 12. oktober 2016.

Sidst opdateret 01. december 2016

Kontakt

Center for Økonomi og Ressourcer

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)