Anlæg 2017-2020

Byggehjelm og tegninger
Anlægsprogrammet for 2017-2020

Som led i budgetprocessen for Budget 2017-2020 skal fagudvalgene behandle udkast til et samlet anlægsprogram for 2017 og overslagsårene 2018-2020.

Anlægsprogrammet skal behandles i sin helhed i alle fagudvalg og efterfølgende i Økonomiudvalget og Byrådet ved 1. behandling af Budget 2017-2020. Herefter indgår oplægget i de videre budgetforhandlinger frem til budgetvedtagelsen i oktober.

Det samlede anlægsniveau er fastsat inden for det niveau, der blev vedtaget sidste år for 2017, dog tillagt anlægsinvesteringer fra effektiviserings- og besparelseskataloget samt nye investeringer, som forvaltningen finder nødvendige.

I det nuværende udkast udgør anlægsudgifterne på det skattefinansierede område 169,8 mio. kr. og salgsindtægterne 17,2 mio. kr. svarende til 152,5 mio. kr. (netto) i 2017.

Anlægsprogrammet indeholder anlægsforslag for alle fagudvalgene. Nederst på denne side kan du læse hele Anlægsprogrammet.

På Politiker Web kan du læse dagsordenspunktet for Anlægsprogrammet.

Sidst opdateret 01. december 2016

Kontakt

Budget

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4517 

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.