Skøjtesteder

Skøjteløb
Færdsel på isen er altid på eget ansvar
Vi har ingen skøjtehal eller kunstig skøjtebane i kommunen, men når det har frosset hårdt og længe, kan du stå på skøjter på udvalgte søer i området. Vi måler isen på seks af kommunens søer. Hvis du opretter abonnement her på siden, vil du løbende blive opdateret på mail.

Nærmeste skøjtehaller og skøjtebaner

   

Skøjteløb på søerne

Når det har frosset hårdt og længe, kan du stå på skøjter mange steder på søerne. Normalt må man færdes på isen, når den er mindst 13 cm tyk. Furesø Kommune kan dog ikke garantere, at isen er sikker. Færdsel på isen sker altid på eget ansvar. Læs Trygfondens gode råd om færdsel på isen.

Vi måler istykkelsen og sætter skilte på seks af kommunens søer. Når der er tid og ressourcer til det, rydder vi også sneen på dem. De seks søer er angivet nedenfor. Du kan også se dem markeret på kort.

Status på færdslen på de seks søer: (bemærk det er altid den aktuelle skiltning ved søen der er gældende)

  • Svanesøen ved Skovlinien - Lukket 
  • Søen nord for Søndersøskolen - Lukket 
  • Pavillonsøen (Hareskovby) - Lukket 
  • Søen ved Lyngholmskolen - Lukket 
  • Søen ved Rørmose Park- Lukket 
  • Regnvandsbassin ved Værløse Svømmehal - Lukket

De udvalgte søer er uden væsentlig vandgennemstrømning, og isen tyndslides derfor ikke nedefra - modsat eksempelvis Søndersø, Furesø og Farum Sø. Det er derfor aldrig sikkert at færdes på Søndersø, Furesø og Farum Sø!

Der er ikke skiltning om færdsel på isen ved kommunens øvrige søer.

Der er også skøjtesøer hos Skov- og Naturstyrelsen Østsjælland, blandt andet søerne Kobberdam, Brænteljung og Karpedam i Hareskovene.

Respektér skiltning på stedet

Hvis isen ikke kan bære, sætter vi advarselsskilte op på de udvalgte søer. Hvis isen er sikker, sætter vi skilte op om, at færdsel er tilladt. Respektér altid skiltning ved søen.

Gå heller ikke ud på isen, hvis der ligger smeltevand på den.

 Skilt der siger at færdsel på isen er tilladt    Skilte der siger at færdsel på isen ikke er tilladt
 Færdsel tilladt på eget ansvar  Færdsel forbudt

Film om sikkerhed på isen

Se film fra Rådet for Større Badesikkerhed om sikker færdsel på isen - og hvordan man skal reagere, hvis uheldet er ude 

Film om færdsel på isen

Film om vinterbadning

Sidst opdateret 19. februar 2019

Kontakt

Vej og Park

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 5355
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.