Hunde i naturen

Baunesletten
Hunde skal føres i snor på alle grønne arealer i Furesø Kommune. Der findes dog flere områder i kommunen, hvor du gerne må gå løs med din hund

Baunesletten, Værløse

Fra Værløse skal du krydse under S-togsbanen for at komme til Baunesletten. Det kan du gøre enten fra Nørrevænget eller via stisystemet for enden af Ryetvej i Værløse.

Til fods eller på cykel: Følg stien fra Sækkedamsvej eller under viadukten for enden af Ryetvej. Vælg grusstien til højre, der løber langs banen. Hundeskoven er markeret med skilte langs stien.
I bil, til fods eller på cykel: Følg Nørrevænget til Bavnestedet, der går under banen. Der er en mindre p-plads et stykke længere fremme.
Fra Farum Station kan du følge skovstien langs Farum Sø, til den munder ud i Baunesletten.

Farum Vest, Farum

På nordøstsiden af Farum Lillevang har Furesø Kommune indledt en prøveperiode på et nyt område, der er indhegnet og med adgang for alle, og hvor hunde kan få lov til at gå uden snor. Du kommer til området via stisystemet, som ligger langs bagsiden af fodboldbanerne ved Farum Park.

Hvis du kommer i bil, kan du anvende parkeringspladsen i bunden af Paltholmve,j og gå ad stien i retningen Lillevangsvej for at komme til det indhegnede område.

Naturstyrelsens hundeskove

Der findes bl.a. hundeskove ved Kollekollevej, Fiskebæk og Store Hareskov. Du kan læse mere om Naturstyrelsen hundeskove og se et kort over hundeskovene her

På alle områder, hvor du må gå løs med din hund, gælder følgende:

Hunden skal være ledsaget og under fuldt herredømme.
Fuldt herredømme betyder, at du som hundefører skal være i stand til at standse hunden, hvis den f.eks. angriber andre dyr og mennesker. Det betyder helt bogstaveligt, at hunden skal have tæt kontakt til føreren og ikke må genere andre gæster, hunde eller det vilde dyreliv, f.eks. ved at true eller løbe efter dem. Det er som udgangspunkt hundeføreren, som har ansvaret for at undgå konflikter

Husk at tage din hunds efterladenskaber med dig til nærmeste skraldespand.

Se kort over alle de steder du må gå med løs hund i på Furesø Kommune. Bemærk, at du ikke kan åbne kortet i Internet Explorer. Anvend eks. Google Chrome eller Mozilla Firefox i stedet for.

Sidst opdateret 21. november 2018

Kontakt


Natur og Miljø
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5325

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)