Restaureringsprojekt for Sorte Rende

Furesø Kommune ønsker med et restaureringsprojekt at forbedre naturforholdene i Lillesø og retablere det naturlige tilløb fra Sorte Rende til Søndersø.

Restaureringsprojektet går ud på at stoppe den kunstige oppumpning af vand til Søndersø og at vandet fra Sorte Rende i stedet får lov til løbe naturligt ud i Søndersø. Herved retableres Lillesø som vådområde.

 

Klagefristen er den 14. oktober 2014

Sidst opdateret 19. september 2014

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressenSiden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.