Restaureringsprojekt for Sorte Rende

Furesø Kommune ønsker med et restaureringsprojekt at forbedre naturforholdene i Lillesø og retablere det naturlige tilløb fra Sorte Rende til Søndersø.

Restaureringsprojektet går ud på at stoppe den kunstige oppumpning af vand til Søndersø og at vandet fra Sorte Rende i stedet får lov til løbe naturligt ud i Søndersø. Herved retableres Lillesø som vådområde.

 

Klagefristen er den 14. oktober 2014

Sidst opdateret 12. juli 2018

Kontakt


Natur og Miljø
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5325

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.