Vedtagelse af restaureringsprojektet for Bunds Å

Furesø og Egedal kommuner har vedtaget restaureringsprojekterne 'Naturforbedring i Bundsådalen' og 'Restaurering
af Bunds Å' på strækningen fra station 1760 til station 3398 m.

Projektet skal forbedre opvækst og gydeforhold for fisk samt leve og vækstvilkår på planter og smådyr.

Du kan læse om projektet i godkendelsen og Projektbeskrivelserne i bilag 2 og 3.

Klagefrist 10. marts 2015.

 

Sidst opdateret 10. februar 2015

Kontakt

Center for By og Miljø

Plan og Byg
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5420

Natur og Miljø
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5325

Vej og Park
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 5355

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.