Vandløb

Jonstrup Å
Jonstrup Å
Der findes regulativer for de offentlige vandløb. I regulativerne kan du bl.a. læse hvordan vandløbene skal vedligeholdes.

For alle offentlige vandløb skal udarbejdes regulativer af vandløbsmyndigheden. Regulativerne indeholder fysiske data for vandløbet og dets omgivelser, bestemmelser vedr. sejlads, bredejerforhold og en beskrivelse af vedligeholdelsesarbejdet.

Af nedenstående liste fremgår vandløbsregulativerne for de vandløb, der løber igennem eller grænser op til Furesø Kommune.

Se også folder om de rettigheder og pligter som følger med at bo ved et vandløb.

Sidst opdateret 19. februar 2019

Kontakt


Natur og Miljø
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5325

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.