Tømningsordning for husspildevandstanke

Furesø Kommune har indført en obligatorisk tømningsordning for husspildevandstanke

Furesø Kommune har en obligatorisk tømningsordning for husspildevandstanke, dvs. en ordning, hvor tømningen af samletanke, septiktanke, trixtanke og lignende forestås af Furesø Egedal Forsyning A/S' entreprenør. Tømningsordningen er reguleret via to regulativer: 1) Regulativ for tømningsordning for samletanke og 2) Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke.

Du kan her se taksterne for tømningsordningen for 2015.

Har du en samle- eller bundfældningstank, skal du være tilmeldt kommunens tømningsordning

Har du en samle- eller bundfældningstank, skal du være tilmeldt kommunens tømningsordning. Er det registreret, at din ejendom har en samle- eller bundfældningstank, er du automatisk tilmeldt ordningen. Tilmelding til tømningsordningen sker ved henvendelse til Furesø Egedal Forsyning A/S.

Tankene skal tømmes - ellers virker de ikke

Det er en udbredt misforståelse, at bundfældningstanke ikke skal tømmes, og at de passer sig selv. Bundfældningstanken er indbygget i afløbssystemet for at tilbageholde de stoffer, som kan flyde eller synke til bunds. Tanken skal tømmes for at fungere effektivt, ellers fyldes den helt op med slam, og spildevandet vil løbe urenset gennem tanken.

Tømningsordningen gavner vandmiljøet

Der er flere gode grunde til at Furesø Kommune har indført en obligatorisk tømningsordning. Når alle tanke i kommunen er tilmeldt ordningen sikres det, at tankene tømmes regelmæssigt og til rette tid samt efterses for fejl og mangler.

På den måde begrænses forureningen af vandløb, søer og grundvand. Samtidig sikres det at slammet bliver behandlet miljømæssigt og hygiejnisk korrekt på renseanlæggene.

Det er entreprenør Leif M. Jensen A/S der foretager tømningen af samle- og bundfældningstanke i Furesø Kommune. Har du behov for ekstra tømning eller andet, kan du kontakte Leif M. Jensen A/S på telefon 59 43 38 03 eller email: drift-holbaek@lmj.dk

Sidst opdateret 20. marts 2015

Kontakt

Center for By og Miljø

Plan og Byg
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5420

Natur og Miljø
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5325

Vej og Park
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 5355

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)