Spildevand

Novafos A/S har ansvaret for de offentlige kloakker i Furesø Kommune.

Alle henvendelser vedrørende kloak og spildevand rettes til forsyningsselskabet Novafos.

Novafos er fra juli 2017 fælles forsyningsselskab for 9 nordsjællandske kommuner, heriblandt Furesø Kommune. Novafos leverer drikkevand til flere kommuner, men ikke til Furesø Kommune. I Furesø Kommune varetager Novafos opgaver indenfor spildevand. Furesø Spildevand er et netselskab (datterselskab) under Novafos Holding A/S. Netselskaberne i Novafos har deres egne takster og serviceniveauer.

Forbrugervalg i Novafos 2018

Bestyrelsen i Novafos består af en formand, en repræsentant fra hver af de 9 ejerkommuner, to forbrugerrepræsentanter og fem repræsentanter udpeget af medarbejderne i Novafos. Jan Skovbo Nielsen er formand for bestyrelsen, og for Furesø Kommune er borgmester Ole Bondo Christensen repræsentant.

Pga. tekniske problemer med at stemme til valg af forbrugerrepræsentanter først i december, har Novafos sammen med valgtilsynet besluttet at lade valget gå om. Det nye valg af forbrugerrepræsentatner vil finde sted i perioden fra mandag den 29. januar til fredag den 9. februar 2018.

Se kandidaterne og mere information om valget på Novafos' hjemmeside.

Her kan du se taksterne for spildevand for 2017.

Spildevandsplaner

Furesø Kommune har som myndighed ansvaret for den overordnede planlægning.

Byrådet har den 28. maj 2014 vedtaget spildevandsplan 2014–2017. Heri beskrives status og planerne for kloakforholdene i Furesø Kommune. Planen består af en tekstdel og 10 bilag.


I planperioden er der stor fokus på renovering af eksisterende kloakker og tilpasning af kloaksystemet til klimaændringerne.  Kommunens mål er fortsat, at regn- og overfladevand så vidt muligt skal holdes på egen grund. Her kan du læse mere om regnvand og klimatilpasning.

Hvis der ikke kan etableres lokale regnvandsløsninger, kan det blive nødvendigt at kloakkere separat (adskille regn- og spildevand) for at minimere risikoen for oversvømmelser. I denne planperiode er det kun planlagt at separatkloakere ved Kjeldgårdsvej i Hareskovby.

Spørgsmål kan rettes til Natur og Miljø.

Sidst opdateret 12. juli 2018

Kontakt

Novafos
Blokken 9
3460 Birkerød 
 
E-mail: novafos@novafos.dk 

Natur og Miljø
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5325

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Relevante links

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.