Spildevand

Furesø Egedal Forsyning A/S har ansvaret for de offentlige kloakker i Furesø Kommune.

Alle henvendelser vedrørende kloak og spildevand rettes til Furesø Egedal Forsyning A/S.

Her kan du se taksterne for spildevand for 2017.

Spildevandsplaner

Furesø Kommune har som myndighed ansvaret for den overordnede planlægning.

Byrådet har den 28. maj 2014 vedtaget spildevandsplan 2014–2017. Heri beskrives status og planerne for kloakforholdene i Furesø Kommune. Planen består af en tekstdel og 10 bilag.


I planperioden er der stor fokus på renovering af eksisterende kloakker og tilpasning af kloaksystemet til klimaændringerne.  Kommunens mål er fortsat, at regn- og overfladevand så vidt muligt skal holdes på egen grund. Her kan du læse mere om regnvand og klimatilpasning.

Hvis der ikke kan etableres lokale regnvandsløsninger, kan det blive nødvendigt at kloakkere separat (adskille regn- og spildevand) for at minimere risikoen for oversvømmelser. I denne planperiode er det kun planlagt at separatkloakere ved Kjeldgårdsvej i Hareskovby.

Spørgsmål kan rettes til Natur og Miljø.

Sidst opdateret 18. juli 2017

Kontakt

Novafos
Knud Bro Allé 1
3660 Stenløse
E-mail: novafos@novafos.dk
Center for By og Miljø

Plan og Byg
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5420

Natur og Miljø
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5325

Vej og Park
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 5355

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.