Søndersø skal have klart vand

Fisk - Søndersø
Furesø Kommune gennemfører en intensiv opfiskning af fredfisk i Søndersø. Fiskeri med net foregår forår og efterår, og opfiskning med vod sker i juni-oktober. Formålet er at give søen klart vand.

Vandet i Søndersø er uklart af alger. Derfor er der i statens vandplan krav om, at Furesø Kommune skal regulere antallet af fredfisk, især skalle og brasen, i Søndersø. Det vil give rovfiskene, aborre, sandart og gedde bedre livsvilkår.

Når vi fjerner fredfiskene, får vi mere dyreplankton, som spiser algerne, og så bliver vandet klart og rovfiskene kan se og fange deres bytte.

Opfiskningen foregår fra april 2014 til hen i foråret 2015. Fiskeøkologisk Laboratorium, der står for opgaven, fanger fiskene ved at trække vod gennem søen i juni-oktober og fiske småfisk og gydende brasen med net om foråret og efteråret. Alle rovfiskene bliver sat ud i søen igen, og det samme sker med karper på mere end fem kg. Opfiskningsmetoderne er godkendt af Naturstyrelsen til anvendelse i Søndersø.

Bedre biologisk balance

Fangsten af fredfisk bliver hentet hver dag og brugt som dyrefoder.

Søens tilstand er undersøgt siden 1987, så man kan sammenligne tilstanden før og efter opfiskningen. Da Søndersø er fattig på fosfor i bundsedimentet, forventes det at fjernelse af skalle og brasen vil give Søndersø en bedre biologisk balance og mere klart vand i årene efter 2015.

ADGANG FORBUDT når de RØDE FLAG er oppe

Se efter de røde flag! – Når der trækkes vod på søen, er der sat røde flag ved stien mod Ballerupvej, ved badestederne og ved enden af Lejrstien. Det er farligt at svømme eller opholde sig på søen, når der trækkes vod.

Husk at færdsel altid sker på eget ansvar!

 

Fakta om Søndersø:

  • Overfladeareal: 123 ha
  • Middeldybde: 3,3 m
  • Maksimal dybde: 7,8 m
  • Tilløb: Mindre tilløb fra Lillesø og fra Præstesø
  • Afløb: Til Tibberup Å og via Værebro Å til Roskilde Fjord
  • Søejer: Furesø Kommune
  • Badning: Badesteder på nordsiden af søen syd for Gyvelvej
  • Roning: Ikke tilladt, dog har tre fiskeforeninger særlig tilladelse
  • Motorbådssejlads: Ikke tilladt – Fiskeøkologisk Laboratorium har dispensation for at kunne gennemføre vodtrækningen i sommeren 2014
  • Fugletårn: På sydsiden af søen

 

Sidst opdateret 12. juli 2018

Kontakt


Natur og Miljø
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5325

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.