Furesø

Iltningsslanger
Iltningen af Furesø er Danmarks største sø-iltning. På billedet renses iltslangerne. Det sker hvert andet år.

Furesø Kommune har fået vurderet effekten af ilttilførslen 2007-2011 til Furesø. Rapporten konkluderer, at der alle årene har været tilstrækkeligt ilt under springlaget til at dyrelivet kan trives.

Da restaureringsprojektet for Furesø blev sat i gang i 2003, blev der formuleret delmål for søen. Delmål for dyrelivets levevilkår under springlaget, sommersigtdybde, opblomstring af blågrønalger og undervandsvegetation er opfyldt de fleste år, mens delmål for fosforindhold i overfladevandet ikke er opfyldt.

Furesø var omkring år 1900 en af Nordeuropas reneste og mest artsrige søer. Kraftige og tilbagevendende opblomstringer af alger på grund af urenset spildevand i midten af 1900-tallet ødelagde søens balance.

Frederiksborg Amt og Farum Kommune gennemførte med økonomisk støtte fra EU Life-Nature program i 2003-2006 et restaureringsprojekt med det formål at genskabe en ren og artsrig sø. Projektet søgte at løse problemerne gennem opfiskning af skalle og brasen kombineret med udledning af ren ilt til bundvandet. Projektet er afrapporteret.

Sidst opdateret 12. juli 2018

Kontakt


Natur og Miljø
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5325

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)