Benyttelse og beskyttelse af Søndersø

Søndersø er et attraktivt natur- og fritidsområde, der med sin bynære beliggenhed danner ramme for vandreture og motionsløb både for de omkringliggende lokalsamfund og for pendlere, der passerer på Ballerupvej. Samtidig er Søndersø også et værdifuldt naturområde, især for fuglelivet.

Der har været mulighed for at komme med idéer og ønsker til området i perioden 4. marts til 7. april 2013, for at sikre en god balance mellem beskyttelse og benyttelse i fællesskab med de lokale interesseorganisationer.

Der er udarbejdet bestemmelser for området med et tilhørende kortbilag, hvor du kan se zoneinddelingen af søen.

Sidst opdateret 12. juli 2018

Kontakt


Natur og Miljø
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5325

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.