Kontrol med bakterier

I løbet af badevandssæsonen fra maj til september fører Furesø Kommune tilsyn med badevandskvaliteten på udvalgte badesteder i Furesø, Søndersø og Farum Sø. Vi undersøger, om der er for mange bakterier i vandet, og om der er giftige alger. Vandprøverne analyseres for indholdet af E. coli og intestinale enterokokker i overensstemmelse med reglerne for kontrol af badevand. Forekomst af E. coli og intestinale enterokokker i badevandet er et udtryk for en forurening med spildevand eller lignende.

På baggrund af indholdet af bakterier i badevandet klassificeres badevandet. Klassifikationen af badevand kan være: Udmærket, god, tilfredsstillende eller ringe. Udmærket er den bedste klassifikation. Badevandet i Furesø Kommune kan normalt klassificeres som god eller udmærket. Se badevandsprofilerne nedenfor, som indeholder en klassifikation af badevandet gennem de sidste 10 år. Se også resultatet af badevandsanalyserne for badevandssæsonen 2015.

Badevandsanalyser for 2017

Søndersø

Prøveudtagningsdato 23/5 29/5 12/6 26/6
10/7
Grænseværdi*
E-coli (cfu** pr. 100 ml) <10 <10  20   50 10  500
Enterokokker (cfu** pr. 100 ml) <1  3 41  200 

* For udmærket badevand - set ud fra en vurdering af 95-percentilen, dvs. 95% af analyseresultaterne skal overholde grænseværdien i badevandsæsonen.
** Antal kolonidannende enheder.

Prøveudtagningsdato 17/7 
25/7
7/8    Grænseværdi*
E-coli (cfu** pr. 100 ml) 140 10  10        500
Enterokokker (cfu** pr. 100 ml) 8 40 20     200

* For udmærket badevand - set ud fra en vurdering af 95-percentilen, dvs. 95% af analyseresultaterne skal overholde grænseværdien i badevandsæsonen.
** Antal kolonidannende enheder.

Farum Sø

Prøveudtagningsdato 23/5 29/5 12/6 16/6 26/6  10/7  Grænseværdi*
E-coli (cfu** pr. 100 ml) <10 <10 110  60   30  220  500
Enterokokker (cfu** pr. 100 ml) <1 <1 580  34   13  14  200

* For udmærket badevand - set ud fra en vurdering af 95-percentilen, dvs. 95% af analyseresultaterne skal overholde grænseværdien i badevandsæsonen.
** Antal kolonidannende enheder.

Prøveudtagningsdato 17/7  20/7  25/7 27/7 7/8 9/8  Grænseværdi*
E-coli (cfu** pr. 100 ml) 1730 440  140  60  1300  400   500
Enterokokker (cfu** pr. 100 ml) 140 90  35  20  230  100  200

* For udmærket badevand - set ud fra en vurdering af 95-percentilen, dvs. 95% af analyseresultaterne skal overholde grænseværdien i badevandsæsonen.
** Antal kolonidannende enheder.

Furesøbad

Prøveudtagningsdato 23/5 29/5 12/6 26/6 10/7  Grænseværdi*
E-coli (cfu** pr. 100 ml)  <10  <10 10  10  20  500
Enterokokker (cfu** pr. 100 ml) <1 <1  20 200 

* For udmærket badevand - set ud fra en vurdering af 95-percentilen, dvs. 95% af analyseresultaterne skal overholde grænseværdien i badevandsæsonen.
** Antal kolonidannende enheder.

Prøveudtagningsdato 17/7 25/7 7/8 Grænseværdi*
E-coli (cfu** pr. 100 ml) 40 30  20   500
Enterokokker (cfu** pr. 100 ml) 43 18   200

* For udmærket badevand - set ud fra en vurdering af 95-percentilen, dvs. 95% af analyseresultaterne skal overholde grænseværdien i badevandsæsonen.
** Antal kolonidannende enheder.

Høje Klint 

Prøveudtagningsdato 23/5 29/5 12/6 26/6 10/7
Grænseværdi*
E-coli (cfu** pr. 100 ml) <10  <10  <10   20  100 500
Enterokokker (cfu** pr. 100 ml) <1  <1   6  27 200

* For udmærket badevand - set ud fra en vurdering af 95-percentilen, dvs. 95% af analyseresultaterne skal overholde grænseværdien i badevandsæsonen.
** Antal kolonidannende enheder.

Prøveudtagningsdato 17/7 25/7 7/8  Grænseværdi*
E-coli (cfu** pr. 100 ml) 110 60  190   500
Enterokokker (cfu** pr. 100 ml)  200

* For udmærket badevand - set ud fra en vurdering af 95-percentilen, dvs. 95% af analyseresultaterne skal overholde grænseværdien i badevandsæsonen.
** Antal kolonidannende enheder.

Badevandsprofiler

Furesø Kommune har udarbejdet badevandsprofiler for kommunens fire badesteder, Doktorens Bugt i Farum Sø, Nordlige SøndersøHøje Klint i Furesø og Furesøbad (Fiskebæk Friluftsbad) i Furesø. Badevandsprofiler er beskrivelser af badevandsområderne; både med hensyn til omgivelser og især med hensyn til sundhedsmæssige risikofaktorer og forvaltningsforanstaltninger til sikring af de badendes sundhed. Badevandsprofilen skal støtte kommunens forvaltning af badevandsområdet ved at samle viden om mulige kilder til nedsat badevandskvalitet, kildernes effekter og risikoen for nedsat badevandskvalitet. Dermed er profilen grundlag for information til offentligheden om badevandets kvalitet og forureningsnedsættende foranstaltninger samt for eventuelle beslutninger om badeforbud.

Fækale forureninger anses for at være blandt de væsentligste årsager til forurening af badevande. Badevandsprofiler skal være med til at skabe bedre forståelse af de fækale forureninger af badevandene, men profilerne skal også indeholde oplysninger omkring alger og andet, som kan udgøre en sundhedsmæssig risiko.

Badevandsprofiler består hovedsageligt af en opsummering af allerede kendt viden. Furesø Kommune reviderer profilerne én gang årligt inden en ny badesæson.

Mere information:

Hvis du ønsker mere generel information om badevandets kvalitet, så kan du læse mere på Miljøstyrelsen hjemmeside.

Sidst opdateret 15. august 2017

Kontakt

Center for By og Miljø

Plan og Byg
Hørmarken 2
3520 Farum
Tlf. 7235 5420

Natur og Miljø
Hørmarken 2
3520 Farum
Tlf. 7235 5325

Vej og Park
Hørmarken 2
3520 Farum
Tlf.: 7235 5355

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen

Find Center for By og Miljø på Krak