Skovpleje ved Skovvænget og Grethesholm

gammelt trae
Furesø Kommune og Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling i Furesø udfører i samarbejde naturpleje i Skovvænget og på Grethesholm ved Farum Sø.

Skovbræmmerne på nordsiden af Farum Sø er løvskov, hovedsageligt med bøg, eg, pil og rødel. En del af skoven er oprindelig naturskov, der aldrig har været dyrket som konventionelt skovbrug. De store, gamle træer er særligt værdifulde som levested for mange forskellige slags svampe, fugle, pattedyr og insekter. Mange af bøgetræerne er mellem 200 og 300 hundrede år gamle.

Kommunen passer skoven både med hensyntagen til publikum, men også for at bevare de gamle træer.

Formålet med naturplejen

Dette naturplejeprojekt har til formål at sikre en naturlig selvforyngelse i skoven, så nyopvækst sker ved frø, der sår sig selv fra de eksisterende træer. På den måde bevares også den oprindelige type bøg, der har vokset i disse skove siden sidste istid. De gamle bøge er tæt på at have nået deres maksimale levealder. For at de kan få den længst mulige levetid og kan få lov at stå i naturligt henfald, uden at være til fare for de mennesker, der færdes i skoven, så er mindre områder med særlig gamle træer blevet indhegnet.

Midlertidige indhegninger

Furesø Kommune har i 2013 etableret fire midlertidige indhegninger i Skovvænget og på Grethesholm.
Det har vist sig, at bøgeopvæksten har meget kraftige konkurrenter. Når en gammel bøg falder, spirer der hurtigt en tæt underskov af ahorn frem, som giver dårlige opvækstbetingelser for bøg. Kommunen fælder derfor løbende en del af ahornopvæksten.

Frivillig indsats

Frivillige fra Danmarks Naturfredningsforening holder nyopvækst af ahorn i indhegningerne nede med håndkraft, dvs. ved at rykke de små ahornplanter op, og ved at bruge håndsav og grensaks. Også uden for indhegningerne foretages med mellemrum rydning af ahorn. Her sker det især ved at der ryddes for ahorn rundt om unge bøgetræer.
Efterhånden som bøgetræerne er veletableret vil de midlertidige indhegninger blive fjernet. 

Sidst opdateret 12. juli 2018

Kontakt


Natur og Miljø
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5325

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Relevante links