Kontrol med drikkevandet

Du kan være tryg ved dit drikkevand, da vandets kvalitet løbende kontrolleres. Der udtages vandprøver jævnt hen over året. Prøver udtages både på vandværket og på ledningsnettet til forbrugerne. Vandprøverne analyseres for stoffer, som er udvalgt af Miljøstyrelsen.
Det er hovedsageligt stoffer, som findes naturligt i grundvandet, og som i større eller mindre grad bliver fjernet på vandværket. Derudover analyseres for indhold af bakterier og andre miljøfremmede stoffer. I udvalgte boringer analyseres desuden for pesticider.

Et godkendt laboratorium udtager og analyserer alle vandprøver. Resultatet af kvalitetskontrollen indberettes til kommunen, embedslægen og til den offentlige database, Jupiter.

Resultaterne fra kvalitetskontrollen  viser, at drikkevandet i Furesø Kommune er af god kvalitet. Analyseresultaterne kommer frem, hvis du søger på vandforsyningsanlæg i Furesø Kommune, og klikker på vandværkernes navn.

Hvert 3. eller 4. år tager kommunen på tilsyn hos vandværkerne. Her kigger man på renligheden og vedligeholdelsen af vandværket. Der følges op på beredskabsplanen i tilfælde af uheld, forurening m.v. og kommunen kontrollere om vandværket lever op til de gældende regler på området.

Sidst opdateret 18. juli 2018

Kontakt


Natur og Miljø
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5325

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)