Hvad gør vi i Furesø Kommune?

Furesø Kommune har stor fokus på at bekæmpe invasive arter. Hvis de ikke bliver bekæmpet, vil de sprede sig i naturen

 

Bekæmpelse af bjørneklo ved græsning           Manuel bekæmpelse af bjørneklo


Furesø Kommune, frivillige borgere og lodsejere har flot succes med at bekæmpe bjørneklo og gyldenris. Opskriften er godt samarbejde og god oplysning.

Kommunen bekæmper bjørneklo på kommunale arealer og gyldenris på kommunens naturområder. I det omfang, kommunen har ressourcer til det, bekæmper vi også japansk pileurt, kæmpe-pileurt, rød hestehov og andre invasive planter.

Bjørneklo på vej til udryddelse i Furesø Kommune

Furesø Kommune bekæmper hvert år bjørneklo på kommunens arealer, via manuel bekæmpelse og via græsning med får og kreaturer. Det har god effekt, og flere steder er bjørnekloen næsten udryddet.

Kommunen har 60 får og 15 køer, der udfører vigtige opgaver i naturplejen. Herudover har kommunen opsat hegn på udvalgte arealer og giver hjælp og vejledning til naturplejeforeninger, der har græssende dyr på private og offentlige arealer, til god nytte for bekæmpelsen af invasive planter.

Kommunen har en Indsatsplan for bekæmpelse af bjørneklo , og fører kontrol med bekæmpelsen.

Invasive dyrearter

Kommunen fanger mink i naturen i samarbejde med Naturstyrelsen.

Sidst opdateret 13. september 2017

Kontakt

Center for By og Miljø

Plan og Byg
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5420

Natur og Miljø
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5325

Vej og Park
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 5355

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)