Frivillige gør en forskel

Et efterhånden mangeårigt samarbejde mellem kommunen og aktive borgere er også et væsentligt element i bekæmpelsesarbejdet. Gruppen af aktive borgere går under navnet De Invasive og hører hjemme i Danmarks Naturfredningsforening Furesø.

Medlemmerne af De Invasive udfører bekæmpelse sammen i større eller mindre grupper, og de bekæmper både kæmpe bjørneklo og de invasive arter af gyldenris. De Invasive, samt en række aktive borgere, har også “adopteret” mindre områder af de kommunale arealer, hvor de hvert år holder øje med forekomsten af invasive planter. I de fleste tilfælde sørger de aktive borgere selv for at sikre, at planterne bekæmpes og ellers kontaktes kommunen. 

De Invasive afholder endvidere som hovedregel en ”bekæmpelsesaften”, hvor de hjælper Naturstyrelsen med at bekæmpe gyldenris på skovens arealer.

Hvis du har lyst til at give en hånd med spade eller le – eller på anden måde vil være med til at gøre en indsats mod invasive planter - er du velkommen til at kontakte De Invasives koordinatorer:

Steen Prytz Jensen  prytz.jensen@hotmail.com  tlf.nr.: 2331 0882 
Hanne Juel juelhanne@hotmail.com tlf.nr.: 2618 1861
     

Kommunen udlåner gerne redskaber, handsker og udstyr til brug for bekæmpelsesarbejdet.

 

 

Sidst opdateret 12. juli 2018

Kontakt


Natur og Miljø
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5325

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)