Bjørneklo

Furesø Kommune har en indsatsplan for bekæmpelse af bjørneklo i hele kommunen

Indsatsplan mod bjørneklo i hele Furesø Kommune

Furesø Kommune har en vedtaget Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Furesø Kommune 2012-2018. Formålet med indsatsplanen er at udrydde planten i hele kommunen. Indsatsplanen skal være med til at sikre de flotte resultater af den bekæmpelse, som frivillige, lodsejere og kommunen har udført i mange år.

Indsatsplanen giver alle lodsejere pligt til at bekæmpe bjørneklo på egen grund. Den indeholder tidsfrister og en vejledning i, hvordan bjørnekloen bekæmpes mest effektivt.

Bjørneklo skal udryddes i Furesø Kommune

Kæmpebjørneklo er uønsket i naturen, fordi den danner store sammenhængende bestande. Det fortrænger andre plantearter, og med dem forsvinder mange insekter, fugle og andre dyr.

En enkelt bjørneklo kan sætte ca. 50.000 frø. Bjørnekloens frø spredes via luft og vandløb, hvor de kan transporteres flere kilometer med strømmen. Frøene kan ligge i jorden i årevis, før de spirer.

Kæmpebjørneklo er hjemmehørende i Sortehavsregionen (Kaukasus), og blev bragt til Danmark som prydplante for ca. 150 år siden. Især inden for de seneste 30-40 år har bjørnekloen spredt sig fra haverne og ud i naturen.

Hvordan bekæmper man bjørneklo?

Bjørneklo bekæmpes mest effektivt med rodstikning, hvor roden skæres over med en spade under vækstpunktet, to-tre cm under jordoverfladen eller med græsning med får eller kreaturer. Forskellige bekæmpelsesmetoder er grundigt beskrevet i kommunens Indsatsplan for bekæmpelse af bjørneklo.

Det er nødvendigt at gentage bekæmpelsesarbejdet ca. hver 3. uge i løbet af sommerhalvåret. Det skyldes, at planten har en utrolig evne til at sætte nye blomster.

Bekæmpelse af bjørneklo kræver, at man fortsætter over en årrække, da frøene kan ligge i jorden i mange år. Arbejdet bliver dog væsentligt mindre år for år.

Plantesaften er giftig

Husk altid at beskytte huden, da plantesaften i forbindelse med sollys kan give alvorlige forbrændinger.

Hav kraftig beklædning og handsker på, og arbejd helst i overskyet vejr. Skyl hurtigt med rigeligt vand og sæbe, hvis du alligevel får plantesaft på dig.

I det tidlige forår, hvor planterne ikke er så store, er der mindst risiko for at få plantesaft på huden.

Sidst opdateret 05. september 2018

Kontakt


Natur og Miljø
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5325

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.