VVM-redegørelse

En VVM-redegørelse er en redegørelse for, hvordan et bygge- og anlægsprojekt vil påvirke det omgivende miljø.

VVM-proceduren indledes med, at myndigheden indkalder ideer og forslag fra offentligheden og berørte myndigheder for at fastlægge de nærmere krav til VVM-redegørelsens indhold.

VVM-bekendtgørelsen tager udgangspunkt i det brede miljøbegreb. Det betyder, at redegørelsen skal beskrive og vurdere de direkte, indirekte og kumulerede virkninger på:

  • mennesker, dyre- og planteliv
  • jord, vand, luft, klima og landskab
  • materielle goder, kulturarv
  • socioøkonomiske forhold som sociale struktur og erhvervsliv
  • - samt samspillet mellem disse faktorer

Udover beskrivelsen og vurderingen af det anlæg, der søges om tilladelse til, opstiller redegørelsen desuden en række alternativer, som også beskrives og vurderes.

VVM-redegørelsen skal sammen med forslag kommuneplantillæg, der fastlægger retningslinjer for anlægget, sendes i offentlig høring i mindst 8 uger. Først når tillægget til kommuneplanen herefter er endeligt vedtaget, må kan myndigheden give tilladelse til etablering af det VVM-pligtige anlæg.

Sidst opdateret 12. juli 2018

Kontakt


Natur og Miljø
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5325

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)