Jordflytning

Furesø Kommune har udarbejdet et jordflytningsregulativ, der klassificerer en række områder i kommunens byzoner som lettere forurenede (kaldet områdeklassificering). Det betyder, at du skal være opmærksom på reglerne for flytning af jord.

Jordflytningsregulativet trådte i kraft den 18. april 2008.

I regulativet kan du se, om din ejendom er omfattet af områdeklassificeringen. Læs om baggrunden og retningslinjerne for klassificeringen.

Anmeldelse

Du skal anmelde flytning af jord til kommunen, før du flytter jorden. Anmeldelsen skal være skriftlig og skal som udgangspunkt ske senest 4 uger inden jorden ønskes flyttet. Hvis du ønsker at flytte jorden til et godkendt modtageanlæg, kan du foretage jordflytningen umiddelbart efter anmeldelsen. Kommunen anviser normalt ikke jord, der ønskes afleveret på et godkendt modtageanlæg. Ved anmeldelse af jordflytning skal kommunens anmeldeskema for jordflytning benyttes.

Du kan undlade at anmelde jordflytning, hvis du ønsker at flytte 1 m3 jord eller mindre til kommunens genbrugsstationer. Genbrugsstationerne modtager dog ikke synligt eller dokumenteret forurenet jord samt jord fra kortlagte arealer.

Center for By og Miljø kan anvise til et bestemt modtageanlæg. Du har pligt til at benytte et af de anlæg, som vi anviser til.

Senest 14 dage efter aflevering af jorden på modtageranlægget skal kopi af vejesedler sendes til Furesø Kommune.

Vejledning

Du kan læse nærmere om hvornår og hvordan du som bygherre, entreprenør eller vognmand skal anmelde flytning af overskudsjord i "Vejledning i anmeldelse af jordflytning".

Sidst opdateret 12. juli 2018

Kontakt


Natur og Miljø
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5325

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.